Nho Quan phát động phong trào thi đua năm 2019

291

Sáng 7/3, huyện Nho Quan tổ chức lễ truy tặng Danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019

Đồng chí Lã Trường Sinh, TUV, Bí thư Huyện ủy Nho Quan trao Bằng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân ba mẹ Việt Nam anh hùng.
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lã Trường Sinh, TUV, Bí thư Huyện ủy Nho Quan đã trao Bằng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân 3 Mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, phấn đấu của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua của huyện Nho Quan tiếp tục được triển khai rộng khắp, hiệu quả, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của huyện đã tập trung tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo phát động, thực hiện có kết quả các đợt thi đua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện, là nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,41%; thu ngân sách đạt 210 tỷ đồng; cơ sở hạ tầng được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,65%, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng được tăng cường. Hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, có 18% tổ chức cơ sở đảng, 40,7% chính quyền cơ sở, 45,2% đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2019, các cấp, các ngành tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch phát động các phong trào thi đua yêu nước hướng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Trong đó tập trung phấn đấu đạt chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất 9,36%đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 136,3 tỷ đồng trở lên, trong đó thu từ đấu giá và cấp quyền sử dụng đất trên 30 tỷ đồng… Thi đua xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá; tích cực xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ – du lịch đảm bảo theo đúng định hướng quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn…

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Nho Quan đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của huyện năm 2018 và phát động phong trào thi đua; các khối thi đua trong huyện tiến hành ký giao ước thi đua năm 2019.

Xuân Trường – Anh Tuấn