Giao ban công tác dân vận quý I/2019

268

Ngày 9/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quí I năm 2019. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị – xã hội của tỉnh, huyện Yên Mô.

Các đồng chí lãnh đạo thăm mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của đoàn viên Nguyễn Văn Nhanh, thôn Khê Thượng, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô.

Trong quý I năm 2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh đã đạt được những kết quả khá tích cực, cụ thể như: Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; các phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình;

Triển khai quán triệt và ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; ban hành Thông tri lãnh đạo “Năm dân vận chính quyền” 2019; triển khai thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy năm 2019 về “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”;

Duy trì sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; triển khai thực hiện, chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận. Công tác dân vận của chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục được quan tâm thực hiện; tập trung triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;

Tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tổ cáo của nhân dân; chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Các lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận, hoàn thành tốt công tác giao nhận quân năm 2019, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán.

Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và các hội quần chúng trong tỉnh tập trung hướng các hoạt động về cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn… nhân dịp Tết Kỷ Hợi;

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 (khóa XII), Chủ đề năm 2019 của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân vận; Nghị quyết số 08-NQ/TU, Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, đối thoại năm 2019.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, tình hình nhân dân trên địa bàn ổn định, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân trong tỉnh vui tết, đón xuân trong không khí đầm ấm, phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có tết…

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tập trung vào bổ sung và làm rõ thêm những kết quả công tác dân vận quý I năm 2019 và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận quý II năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; biểu dương Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực hoạt động góp phần quan trọng vào thành tích công tác dân vận nói riêng và của tỉnh nói chung trong quý I năm 2019. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các đơn vị cần tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận ở cơ sở, nhất là hoạt động của các chi đoàn, chi hội ở khu dân cư.

Trước mắt trong quý II/2019, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, trọng tâm là: Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 99-QĐ/TW và Quyết định số 989-QĐ/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị;…

Thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2018 của Tỉnh ủy. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc; phát hiện và đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua lập tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; phòng chống dịch bệnh.

Quan tâm nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và đối thoại năm 2019.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ “Năm dân vận chính quyền” 2019; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giáo dục, nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường.

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị – xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”, Quyết định số 140-QĐ/TU về phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù. Lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ cấp huyện và cấp tỉnh, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp huyện, Đại hội Hội khuyến học cấp cơ sở và đại hội một số hội quần chúng.

Trong dịp này, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị đã đi thăm mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của đoàn viên Nguyễn Văn Nhanh, thôn Khê Thượng, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô. Đây là mô hình trang trại được xây dựng trên diện tích khoảng 4ha, cho thu nhập bình quân từ 400-500 triệu đồng/năm.

Tin, ảnh: Đức Lam ( theo báo Ninh Bình)