Hiệu quả tích cực từ các phong trào thi đua yêu nước ở huyện Nho Quan

324

Năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Nho Quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước sát với tình hình thực tế của địa phương, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Lãnh đạo huyện Nho Quan khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2018. Ảnh: Anh Tuấn

Đồng chí Đinh Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thời gian qua các phong trào thi đua yêu nước do huyện phát động luôn bám sát các nhiệm vụ của địa phương, hoạt động chuyên môn của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương gắn với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của huyện.

Trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào thi đua, huyện quan tâm chỉ đạo tổng hợp, đánh giá, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác kịp thời, đúng người, đúng thành tích.

Cũng theo đồng chí Đinh Văn Trang, là huyện miền núi với đặc trưng 3 vùng sản xuất rõ rệt (vùng đồi núi cao, vùng bán sơn địa, vùng đồng bằng chiêm trũng), huyện Nho Quan đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, nâng thu nhập cho người dân.

Theo đó ngay từ đầu năm, huyện tiếp tục phát động thi đua phát huy hiệu quả các vùng chuyên canh và các mô hình nông nghiệp đã có hiệu quả trong những năm trước như vùng chuyên canh cây sắn, cây mía, cây dứa tập trung ở các xã Kỳ Phú, Phú Long, Cúc Phương; vùng trồng lúa nếp đặc sản tập trung ở các xã Kỳ Phú, Văn Phú, Sơn Thành, Sơn Lai; vùng trồng cây dược liệu tập trung xã Cúc Phương, Văn Phương, Gia Lâm; vùng trồng khoai sọ tập trung xã Yên Quang, Đồng Phong, Văn Phương…

Năm 2018, tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 20.282ha, đạt 94,43% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 75.340 tấn, đạt 94,1% kế hoạch. Tính chung giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 1 ha đạt 94,35 triệu đồng, tăng 2,35 triệu đồng so với năm 2017…

Bên cạnh đó, phong trào chăn nuôi phát triển tốt, dịch bệnh lớn không xảy ra; chăn nuôi theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp tiếp tục phát triển với các con nuôi chủ lực như trâu, bò, lợn, dê, gà, vịt. Các mô hình con nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao như: Hươu, nai, ong, lợn bản địa được nhân rộng.

Đến nay toàn huyện có khoảng 60 trang trại, gần 700 gia trại chăn nuôi. Đàn trâu bò 24.987 con, tăng 157 con so với năm 2017; đàn lợn 92.624 con, gia cầm 1.284.000 con, tăng 306.000 con… Diện tích nuôi trồng thủy sản 3.544 ha, sản lượng ước đạt 8.650 tấn, tăng 320 ha, 2.326 tấn so với cùng kỳ năm 2017.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Năm 2018, có thêm 3 xã: Sơn Thành, Sơn Lai, Gia Thủy được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 16/26 xã, đạt 61,5%; bình quân toàn huyện đạt 17,2 tiêu chí/xã, tăng 1,3 tiêu chí so với năm 2017. Toàn huyện đã tiếp nhận 5.755 tấn xi măng, làm được 33,8 km/322 tuyến đường giao thông nông thôn. Các xã đã về đích nông thôn mới tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Cùng với phong trào thi đua trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phong trào thi đua phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, đa dạng hoá ngành nghề nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Thực hiện chủ trương kêu gọi đầu tư, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo việc khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn huyện. Một số dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư đi vào hoạt động như: Dự án Nhà máy giầy Regis tại Cụm công nghiệp Văn Phong, Công ty may xuất khẩu BT tại thị trấn Nho Quan, Nhà máy sản xuất và kinh doanh đồ chơi trẻ em bằng nhựa tại xã Đồng Phong, Nhà máy sản xuất viên gỗ nén của Công ty TNHH năng lượng AT tại Sơn Hà…

Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ Công ty cổ phần Dương Đông – Sài Gòn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện dự án xây dựng kho xăng dầu Ninh Bình tại xã Đồng Phong. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.315 tỷ đồng, đạt 100,38% kế hoạch, tăng 205 tỷ đồng so với năm 2017, chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, dầu Fo-R…

Do tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách và phong trào thi đua về phát triển kinh tế, năm 2018 kinh tế của huyện tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất 13,4%, tăng 0,71% so với kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 34,17%; thương mại và dịch vụ đạt 38,03%; nông, lâm, thủy sản đạt 27,8%, thu ngân sách 210 tỷ đồng, đạt 201,34% kế hoạch HĐND huyện giao. Thu nhập bình quân 33,7 triệu đồng/người/năm, tăng 1,7 triệu đồng so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều toàn huyện còn 4,65%, giảm 0,97% so với năm 2017.

Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia đạt kết quả tốt. Năm 2018, toàn huyện đã xây dựng mới 22 nhà văn hóa thôn, 3 nhà văn hóa xã; tổ chức kiểm tra, công nhận, công nhận lại 18 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 61 khu dân cư văn hóa 3 năm liên tục 2016-2018 (trong đó 22 cơ quan, đơn vị, khu dân cư công nhận lần đầu); 3 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2018…

Cùng với đó, phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn liền với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào thực chất và được nâng lên về chất lượng; việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện nền nếp, sát thực tế.

 Công tác xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện, đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước được chú trọng và phát huy hiệu quả. Năm 2018, có 20% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 40,7% chính quyền cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh.

Vân Giang ( theo báo Ninh Bình)