Hội thảo xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận nếp hạt cau Ninh Bình

352

Sáng 9/5, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Âu Mỹ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Trồng trọt và BVTV tổ chức hội thảo về dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận nếp hạt cau Ninh Bình”.

Các đại biểu dự hội thảo.
Dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận nếp hạt cau Ninh Bình” do Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Âu Mỹ (Bộ Khoa học và Công nghệ) là đơn vị tư vấn theo Quyết định 1375/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình với mục tiêu xây dựng logo tem nhãn, bộ tiêu chí chất lượng và quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nếp hạt cau Ninh Bình.

Thông qua hội thảo nhằm mục đích xác định chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm. Tại hội thảo, đơn vị tư vấn đã đưa ra 5 mẫu logo cùng bộ tiêu chí chất lượng sản phấm và quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nếp hạt cau Ninh Bình và xin ý kiến trao đổi, bổ sung của các đại biểu.

Đã có nhiều ý kiến của các đại biểu trao đổi về logo, bộ tiêu chí chất lượng…thiểu của các chỉ tiêu từ việc phân tích các mẫu gạo ở các địa phương trong tỉnh.

Đơn vị tư vấn đã giải trìnhvà tiếp thu các ý kiến của các đại biểu nhằm hoàn chỉnh, hoàn thiện dự án.

Theo Baoninhbinh.org.vn