Huyện ủy Yên Mô sơ kết 3 năm thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

459

Sáng 23/5, Huyện ủy Yên Mô tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo huyện Yên Mô tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
Theo đánh giá của Huyện ủy Yên Mô, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã có bước chuyển biến tích cực, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến.

Các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất; góp công, góp của, hiến đất trong phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao.

Nhiều gương cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ tận tụy, sáng tạo trong công việc, nhiều thầy, cô giáo, bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên tận tụy, tâm huyết với nghề, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nhiều em học sinh chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia….

Để đạt được kết quả này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện các chuyên đề của Trung ương và chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy, các chỉ thị, nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội trong huyện đã xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cũng theo đánh giá của Huyện ủy Yên Mô, trong 3 năm triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị cho thấy việc tiếp thu, triển khai và thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết đã được các chi bộ, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai.

Những quan điểm chỉ đạo, những việc cần làm ngay, những nội dung cần có thời gian; trang bị thêm tư duy, phương pháp trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc.

Sau kiểm tra giám sát đã kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước, góp phần cảnh báo, phòng ngừa sai phạm; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; đấu tranh ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần đem lại niềm tin của cán bộ, đảng viên về sự quyết tâm của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhân dịp này, 19 tập thể, 26 cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã được UBND huyện Yên Mô biểu dương, khen thưởng.

Mai Lan – Trường Giang ( theo báo Ninh Bình)