Tiếp tục thực hiện chủ trương phân công cấp ủy viên các cấp về dự sinh hoạt chi bộ

319

Cách đây gần 1 năm (tháng 7/2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai chủ trương phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh và chỉ đạo các cấp ủy phân công cấp ủy viên cấp mình về dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư.

Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ tại thị trấn Me (Gia Viễn). Ảnh: Anh Tuấn.

Việc dự sinh hoạt chi bộ bước đầu đã cho hiệu quả nhất định: Cán bộ đi dự sinh hoạt đã sâu sát, nắm chắc hơn tình hình thực tiễn ở khu dân cư; giải quyết được nhiều khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên ở cơ sở; nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì, có sự đổi mới, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Thực tiễn triển khai cho thấy đây là một chủ trương đúng, trúng và cần tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Được cán bộ, được việc, được tổ chức và được lòng dân

Hiệu quả rõ nét từ thực hiện việc phân công cấp ủy viên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư, được thể hiện rõ nét ở “4 được”: Được cán bộ, được việc, được tổ chức và được lòng dân. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: Thông qua dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy viên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được nâng cao năng lực về mọi mặt, nhất là đối với cán bộ trẻ, cấp uỷ cơ sở- đó là “được cán bộ”. “Được việc”, bởi đây là kênh quan trọng giúp cấp ủy cấp trên trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đảng viên ở cơ sở và người dân đối với cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan chuyên môn cấp trên. 

Trên cơ sở lắng nghe, giúp cán bộ kiểm tra, thẩm định chủ trương, chính sách của cấp mình và cấp trên đã đến được cơ sở chưa, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất có nên điều chỉnh hoặc giải pháp tổ chức triển khai thực hiện phù hợp hơn. Đồng thời, thông qua dự sinh hoạt, cấp ủy cấp trên kịp thời thông tin các chủ trương, chính sách mới, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội đến đảng viên ở cơ sở và nhân dân địa phương; cung cấp thêm thông tin để tổng kết thực tiễn, ban hành chính sách, chủ trương mới…

Đồng tình với quan điểm “4 được”, đồng chí Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình chia sẻ: Thực hiện nhiệm vụ được phân công, bắt đầu từ tháng 7/2018, vào tối mùng 3 hàng tháng, tôi đã đi dự sinh hoạt với các chi bộ của Đảng bộ thị trấn Yên Ninh (Yên Khánh)- đơn vị Sở Công thương phụ trách theo Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, tôi được gặp gỡ các đảng viên, lắng nghe những chia sẻ, băn khoăn của họ về các vấn đề như: Tình trạng ngập úng trên Quốc lộ 10; việc nhân dân họp chợ 2 bên đường Quốc lộ 10, gây mất an toàn giao thông; tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu dân cư… 

Ngay sau các buổi tham dự sinh hoạt, tôi đã kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết những kiến nghị của các chi bộ. Đến nay, hầu hết những băn khoăn, kiến nghị trên đã được các đơn vị có liên quan quan tâm giải quyết. “Việc cấp ủy viên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư là phương thức đánh giá khách quan nhất về chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Thông qua góp ý kiến, cấp ủy viên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã chỉ ra những tồn tại trong sinh hoạt, giúp chi bộ nhìn nhận sát thực hơn những hạn chế, từ đó khắc phục kịp thời, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ khâu chuẩn bị nội dung sinh hoạt, phương thức lãnh đạo đến quyết tâm giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, bức xúc ở cơ sở- đó chính là được cho tổ chức”.

Việc phân công cấp ủy viên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư được xem là một chủ trương đúng, vừa được người, được việc, được tổ chức, do vậy được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Đồng chí Mai Xuân Tiếu, Bí thư chi bộ thôn Vân Thượng 1, xã Yên Thắng (Yên Mô) cho biết: Trong buổi sinh hoạt chi bộ tháng 7/2018, chúng tôi đã được đón đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Yên Mô về dự sinh hoạt. Đây là vinh dự đối với chi bộ. Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đã góp ý với cấp ủy chi bộ về kỹ năng hoạt động công tác Đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định.

Đặc biệt, sau khi nghe các đảng viên chia sẻ những băn khoăn về thực hiện tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Yên Mô đã gợi mở cho chi ủy phương thức lãnh đạo, hướng dẫn ban hành Nghị quyết chuyên đề; nhất là việc làm thế nào để lãnh đạo nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện các tiêu chí; gợi mở một số giải pháp huy động tối đa các nguồn lực nhằm sớm hoàn thành mục tiêu đưa thôn Vân Thượng 1 trở thành 1 trong 8 thôn đầu tiên của huyện Yên Mô đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Đến nay, thôn Vân Thượng 1 đã và đang hoàn thiện các “tiêu chí khó” như: chỉnh trang hạ tầng nông thôn, nhà văn hóa, phát triển kinh tế, giảm nghèo…

Tiếp tục đưa chủ trương đi vào cuộc sống

Đánh giá về hiệu quả từ chủ trương phân công cấp ủy viên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư, tại hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức, nhiều đại biểu đồng tình với quan điểm cần tiếp tục đưa chủ trương đi vào cuộc sống. 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa ra quan điểm: Theo tinh thần chỉ đạo tại Kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, đã xác định nội dung triển khai thực hiện phân công Bí thư, Phó bí thư, ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt khu dân cư. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng đã quy định: cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. 

Mặt khác, thực tiễn công tác xây dựng Đảng, nhất là những khó khăn và hạn chế trong sinh hoạt, hoạt động của các loại hình chi bộ của tỉnh trong những năm qua đã cho thấy việc quy định và yêu cầu thực hiện phân công cấp ủy viên các cấp về dự sinh hoạt chi bộ vừa là giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhưng cũng là yêu cầu quy định trong công tác xây dựng tổ chức đảng cũng như rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Đây là việc làm cần thiết để mỗi cán bộ, đảng viên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách công tác quần chúng, ý thức tôn trọng nhân dân.

Đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, TUV, Bí thư Huyện ủy Yên Mô cho biết: Việc phân công cấp ủy viên các cấp về dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư không phải là việc làm mới đối với huyện Yên Mô, mà từ nhiều năm trước Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm xã, thị trấn; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã và ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn định kỳ về dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư.

 Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện việc phân công đồng chí cấp ủy viên các cấp về dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư vẫn còn có mức độ. Do vậy, thời gian tới cần tiếp tục triển khai chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đưa việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên các cấp trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết tốt những vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn.

Khẳng định hiệu quả bước đầu từ việc phân công cấp ủy viên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh định kỳ về dự sinh hoạt với các chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Đa số các đồng chí cán bộ được phân công đã gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động sắp xếp công việc về dự sinh hoạt chi bộ theo quy định. 

Sau khi dự sinh hoạt chi bộ, đã kịp thời tổng hợp, phản ánh những kiến nghị, đề xuất của chi bộ, đảng viên gửi đến các đảng bộ trực thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị cấp trên có liên quan để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; đến nay nhiều kiến nghị, đề xuất đã được xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả, được dư luận cán bộ, đảng viên ở cơ sở đồng tình, phấn khởi và đánh giá cao.

 Để việc phân công các đồng chí cấp ủy viên các cấp đi dự sinh hoạt chi bộ phát huy hiệu quả hơn nữa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của các đồng chí cấp ủy viên các cấp. Trong thời gian tới, chủ trương này tiếp tục được triển khai thực hiện. 

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có sự điều chỉnh theo hướng quy định định kỳ trong 1 quý, ít nhất một lần các đồng chí cấp ủy viên cấp tỉnh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh về dự sinh hoạt với các chi bộ, trong đó không nhất thiết phải là chi bộ khu dân cư mà có thể mở rộng ra tất cả các loại hình chi bộ…

Đinh Ngọc ( theo báo Ninh Bình)