Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

316

Sáng 4/5, tại Công ty TNHH Great Global International (Khu công nghiệp Gián Khẩu, Gia Viễn), Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh đã tổ chức lễ mít tinh điểm của tỉnh để phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019, theo chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Ảnh minh họa/Internet

Năm 2019 là năm thứ 3 cả nước tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Đối với tỉnh Ninh Bình, công tác ATVSLĐ đã có những chuyển biến tích cực; điều kiện, môi trường làm việc được quan tâm, cải thiện hơn; công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng, chống cháy nổ đã được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quan tâm, triển khai chủ động hơn.

Tuy nhiên, trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 59 vụ tai nạn lao động, làm 62 người bị nạn (giảm 37 vụ và 44 người bị nạn so với năm 2017), có 3 vụ tai nạn chết người, làm 4 người chết và 2 người bị thương nặng; làm thiệt hại về tài sản 1,8 tỷ đồng. Hiện nay, toàn tỉnh có 23 người mắc bệnh nghề nghiệp đang hưởng chế độ BHXH…

Nội dung công tác ATVSLĐ năm 2019 mà các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động tập trung thực hiện: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ATVSLĐ; Thường xuyên rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật ATVSLĐ và phòng, chống cháy nổ tại các đơn vị; tổ chức đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại, huấn luyện ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ; phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; phòng, chống tai nạn lao động.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ, đặc biệt với các công việc có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại. Thực hiện nghiêm túc việc khám sức khỏe định kỳ, đo kiểm tra môi trường lao động và các chế độ chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động. Đẩy mạnh hoạt động của màng lưới an toàn – vệ sinh viên. Người lao động chủ động chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội quy, quy trình, biện pháp ATVSLĐ…

Tại lễ phát động, đã có 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; có 1 tập thể được nhận giấy khen của Cục An toàn lao động; có 3 tập thể được nhận giấy khen của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2018.

Hồng Vân- Minh Quang ( theo báo Ninh Bình)