Ninh Bình: Giảm 20 đơn vị sự nghiệp qua sắp xếp, sáp nhập

417
Sở Tài chính Ninh Bình cho biết, tổng số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh là 611 đơn vị. Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp, kết quả đã giảm 20 đơn vị.
Ảnh minh họa

Theo Sở Tài chính Ninh Bình, trong thời gian tới, tỉnh sẽ sáp nhập các trường tiểu học với trường trung học cơ sở trên cùng một địa bàn. Đồng thời, sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh với trung tâm tin học, ngoại ngữ và hướng nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ sáp nhập trường Trung cấp nghề Nho Quan với trường Trung cấp kinh tế-kỹ thuật và tại chức.

Tỉnh sẽ giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên thành phố Ninh Bình.

Đối với lĩnh vực y tế, tỉnh sẽ sáp nhập Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện vào Trung tâm y tế cấp huyện.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ, tỉnh sẽ sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê  khoa học công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Lĩnh vực văn hóa-thể thao và du lịch, tỉnh sẽ sáp nhập Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, nhà văn hóa, Đài truyền thanh… trên cùng địa bàn cấp huyện. Cùng với đó, tỉnh sẽ hợp nhất Trung tâm văn hóa tỉnh và Nhà hát chèo.

Đối với các lĩnh vực sự nghiệp khác, tỉnh sẽ sáp nhập Trung tâm Xúc tiến du lịch và Trung tâm hỗ trợ khách du lịch; sáp nhập Trung tâm Đầu tư phát triển cụm công nghiệp và Trung tâm Khuyến nông và Xúc tiến thương mại.

Tỉnh sẽ hợp nhất các trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, trạm quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản.

Tỉnh sẽ sắp xếp lại các ban quản lý rừng phòng hộ cấp huyện thuộc các huyện Nho Quan, Yên  Mô, Gia Viễn, Kim Sơn, thành phố Tam Điệp và Ban quản lý rừng đặc dụng Vân Long-Hoa Lư./.

Bùi Tư (theo thoibaotaichinhvietnam.vn)