Phát huy vai trò dân vận khéo trong công tác giảm nghèo

316

Bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, đến hết năm 2018, hệ thống dân vận toàn tỉnh đã giúp đỡ được 344 hộ thoát nghèo, vượt 14,6% so với kế hoạch, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xuống còn 3,63%. Đáng chú ý là những hoạt động này đã tạo được sự đồng tình ủng hộ, khơi dậy lòng nhân ái, tương trợ, giúp đỡ của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, đồng thời từng bước làm chuyển biến nhận thức của hộ nghèo để họ chủ động vươn lên, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

ninh binh
Chăm sóc hoa tại xã Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình). Ảnh: Anh Tuấn

Năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với việc thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Ban Dân vận các huyện, thành ủy có kế hoạch tuyên truyền, vận động, đăng ký giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo.

Đồng thời, chỉ đạo hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với các sở, ban, ngành, ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, Ban dân vận các huyện, thành ủy, khối dân vận cơ sở còn phối hợp hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện chương trình giảm nghèo bằng các biện pháp cụ thể, thiết thực.

Trong đó, năm vừa qua, 145 khối dân vận cơ sở đã giúp được 328 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn thông qua hỗ trợ vay vốn, tìm việc làm, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, phối hợp đào tạo nghề, tư vấn xuất khẩu lao động, xây sửa nhà ở, hỗ trợ phương tiện sản xuất… 16 tổ dân vận thôn, xóm, phố làm điểm của tỉnh đã giúp đỡ được 16 hộ ở các địa phương với cách làm bài bản từ việc phân công thành viên tổ dân vận trực tiếp phụ trách giúp đỡ hộ nghèo trong xây dựng phương án phát triển kinh tế, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức thăm hỏi động viên…

Cùng với đó, trong triển khai công tác giảm nghèo, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo về phát triển kinh tế cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 547 mô hình dân vận khéo ở lĩnh vực này với nhiều mô hình được nhân rộng góp phần giảm nghèo như mô hình chuyển đổi diện tích ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản (Hội Nông dân huyện Yên Mô), phát triển kinh tế trang trại kết hợp với trồng lúa (xã Gia Minh, Gia Viễn)…

Hệ thống dân vận các cấp đã chủ động phối hợp, huy động các nguồn lực, tư vấn hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn ưu đãi cho 182 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn với số tiền 8.905 triệu đồng; hỗ trợ cây trồng, vật nuôi cho 51 hộ; hỗ trợ tìm việc làm cho 68 hộ; tư vấn xuất khẩu lao động cho 37 hộ; sửa chữa nhà ở 29 hộ; tổ chức 25 lớp dạy nghề cho 1.035 hộ nghèo, cận nghèo về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tư vấn hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi…; tổ chức 267 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật về phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, cấy lúa cao sản… cho trên 9.000 lượt người.

Ngoài ra, hệ thống dân vận các cấp cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác giảm nghèo; thông tin đầy đủ tới người dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo.

Đồng thời phát huy quyền làm chủ và sự tham gia của nhân dân từ việc xác định đối tượng thụ hưởng chính sách đến việc lập kế hoạch, triển khai ở xã, thôn, phố; thực hiện giám sát, phản biện xã hội về các chính sách, chương trình giảm nghèo.

Năm 2019, hệ thống dân vận toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện chương trình giảm nghèo gắn với thực hiện các phong trào thi đua; vận động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững… Phấn đấu đến hết năm 2019, hệ thống dân vận toàn tỉnh giúp đỡ được ít nhất 160 hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

Đào Duy ( theo báo Ninh Bình)