Sơn Lai (Nho Quan): Diện mạo đổi thay nhờ nông thôn mới

227

Vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn, đã làm thay đổi cơ cấu kinh tế nhiều địa phương, đời sống người dân thay đổi từng ngày là nhờ Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Đường tỉnh 477C trục chính của xã được bê tông hóa và lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông

Sơn Lai là xã miền núi thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với 1.788,42 ha diện tích đất tự nhiên, trong đó: đất nông nghiệp 1.392,17 ha, đất phi nông nghiệp 307,55 ha, đất chưa sử dụng 88,70 ha. Toàn xã có 12 thôn, trong đó có 2 thôn thuộc thôn đặc biệt khó khăn. Dân số 1.626 hộ, với 5.686 khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số 84 người (chiếm 1,5%); người theo đạo công giáo 1.910 người (chiếm 33,5%).

Các thôn đều có nhà văn hóa

Ông Trần Văn Chương, Chủ tịch xã cho biết, trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân trong xã Sơn Lai luôn phát huy truyền thống lịch sử văn hoá – cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ban chỉ đạo xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, loa truyền thanh ở 12 thôn, tăng cường thời lượng phát sóng trên đài truyền thanh của xã mỗi tuần 3 buổi; căng, treo trên 200 pa nô, áp phích, trưng bầy 3 biển công bố quy hoạch ngoài trời; tổ chức 115 hội nghị quán triệt và triển khai các nhiệm vụ, công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã với 6.925 lượt người tham gia; vận động nhân dân hiến đất, góp sức, góp tiền để thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới.

Nhiều gia đình hiến đất làm đường giao thông nông thôn

Cũng theo ông Chương, sau 8 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, tổng kinh phí huy động được trên 260 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách có 89,12 tỷ đồng ( 34,30%); vốn tín dụng được trên 46 tỷ (17,95%); vốn doanh nghiệp trên 1,4 tỷ đồng (0,56%); người dân đóng góp trên 123 tỷ đồng (47,28%).

19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã đều được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; riêng tiêu chí giao thông xã đã xây dựng, nâng cấp được 100 tuyến đường giao thông nông thôn, với chiều dài 53,87 km. Đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện có chiều dài 4,53 km đã được nhựa hóa và bê tông hóa theo quy định, đạt 100%; Đường trục thôn, liên thôn có chiều dài 20,04 km đã được cứng hóa 100% đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Trong đó bê tông hóa và nhựa hoá được 18,6 km, đạt tỷ lệ 93%. Đường ngõ xóm có chiều dài 22,3 km đã được cứng hóa, sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt tỷ lệ 100%. Trong đó bê tông hóa 19.4 km, đạt tỷ lệ 87%. Đường trục chính nội đồng 7,0 km, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm, đạt tỷ lệ 100%. Cơ cấu kinh tế của xã có sự chuyển biến tích cực: nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 38%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 33%; thương mại, dịch vụ chiếm 29%. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác và mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 86 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 35,23 triệu, năm 2018 đạt 39,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo (không tính hộ nghèo thuộc đối tượng BTXH) năm 2017 còn 1,64%, năm 2018 giảm xuống còn 1,44%.

Nhiều công trình phục vụ cộng đồng được xây dựng

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Đinh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, 8 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Sơn Lai đã thực sự có sự thay đổi toàn diện; nhận thức của người dân được nâng lên, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn và phát huy, bộ mặt nông thôn chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng là nền tảng để phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được ổn định, giữ vững.

Đinh Văn Tiên, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan: Sơn Lai là 1 trong 16/26 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đây là bước đầu quan trọng cần tiếp tục rà soát hoàn thành nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là quản lý quy hoạch cơ sở hạ tầng, tổ chức lại sản xuất theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa (mô hình trang trại, gia trại, dịch vụ…) nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.