Home Tags Thanh tra Chính Phủ

Tag: Thanh tra Chính Phủ

Hội nghị trực tuyến Thanh tra Chính phủ với các địa...

Sáng 07/5, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai  Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính...

20 năm chờ công nhận liệt sỹ: Thanh tra Chính phủ...

Ban Tiếp Công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) đã gửi Công văn đến Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến...

TIN MỚI