Hội nghị trực tuyến Thanh tra Chính phủ với các địa phương

78

Sáng 07/5, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai  Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Thành lập tổ công tác giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình

Cùng dự hội nghị có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên tổ công tác theo Quyết định 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương có liên quan; cùng đại diện lãnh đạo tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu Ninh Bình, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ quán triệt tinh thần, nội dung Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Thành lập tổ công tác giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác để chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, nổi cộm. Việc tiến hành kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phấn đấu giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết luận hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần xác định rõ mục tiêu; trong đó, phấn đấu đến năm 2020 giải quyết căn bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài và hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người nhằm góp phần ổn định tình hình kinh tế – xã hội, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân cũng như hướng tới phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước; và để đạt được các mục tiêu đã đề ra cần thúc đẩy các biện pháp mang tính đồng bộ và toàn diện trong triển khai thực hiện, trong đó vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương là vô cùng quan trọng. Trong quá trình triển khai cần tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị…nhằm tạo ra sự đồng thuận về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Theo Ninhbinh.gov.vn