Home Tags UBND huyện Kim Sơn

Tag: UBND huyện Kim Sơn

Tái cơ cấu nông nghiệp ở Kim Sơn: Góp phần nâng...

Sau hơn 2 năm tích cực triển khai Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tái cơ cấu ngành...

Nhiều hoạt động văn hóa, thông tin tuyên tuyền chào mừng...

Nhằm khơi dậy niềm tự hào của nhân dân Kim Sơn qua 190 năm mở đất, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ,...

Kim Sơn tổng kết phong trào Toàn dân BVANTQ năm 2018

Sáng 14/3/2019, UBND huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018, triển khai chương...

TIN MỚI