Kim Sơn tổng kết phong trào Toàn dân BVANTQ năm 2018

328

Sáng 14/3/2019, UBND huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương đã hình thành thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, từng bước hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật, chủ động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân.

Năm 2018, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, biện pháp đổi mới, sáng tạo, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng trong việc củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân.

Đáng chú ý là lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào bảo vệ ANTQ. Tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Hoàng Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, huyện đã tiến hành rà soát, xác định các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, TTATXH cần chuyển hóa để tập trung thực hiện. Do đó, số vụ phạm pháp hình sự, số đối tượng phạm pháp giảm so với năm trước, trên địa bàn không có dấu hiệu hoạt động của tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, tỷ lệ điều tra phá án đạt từ 80% trở lên. Nhiều mô hình phòng chống tội phạm theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” được xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả. Đã có 85% khu dân cư và 64% xã thuộc địa bàn nông thôn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Nội dung xây dựng phong trào đã xuất phát từ tình hình thực tiễn từng địa bàn, phù hợp với yêu cầu đảm bảo ANTT ở mỗi địa phương, đơn vị, có sự phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các thành viên, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được lồng ghép, gắn kết với các phong trào cách mạng khác, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp giữ gìn ANTT. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của đội ngũ Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn, xóm, khối và người có uy tín trong công tác đảm bảo ANTT ngay tại địa bàn cơ sở.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Kim Sơn trao thưởng cho các tập thể và cá nhân

Tại hội nghị, Bộ Công an tặng Bằng khen cho Cán bộ và nhân dân Thị trấn Phát Diệm vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.

UBND tỉnh tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân. Công an tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân. UBND huyện tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân.

Tin, ảnh: Mai Hoa, Diệu Hoa – Đài truyền thanh Huyện ( theo kimson.ninhbinh.gov.vn)