Nhiều hoạt động văn hóa, thông tin tuyên tuyền chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn

333

Nhằm khơi dậy niềm tự hào của nhân dân Kim Sơn qua 190 năm mở đất, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực công tác, lao động sản xuất lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn, thời gian qua, huyện đã tích cực chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền, cổ động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn.

Theo đó, huyện tập trung vào các hoạt động nổi bật như: Tuyên truyền đậm nét quá trình khai hoang lấn biển của huyện Kim Sơn; thân thế, sự nghiệp của Dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ và các vị chiêu mộ, bán phụ chiêu mộ, thứ mộ; truyền thống đấu tranh anh dũng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ quê hương đất nước; các thành tựu, kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, các gương người tốt việc tốt, mô hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Kim Sơn, tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch của huyện.

Hoàn chỉnh và tái bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn (1947 – 2017)”, xuất bản ấn phẩm “Kim Sơn 190 năm xây dựng và phát triển”. Xây dựng củng cố hệ thống các cụm pa nô, áp phích ở các khu vực xã Ân Hòa, Hùng Tiến, Lưu Phương, Lai Thành, Thị trấn Phát Diệm, Bình Minh… Tổ chức triển lãm “Đất và người Kim Sơn”. Phát động rộng rãi tới các cơ quan, đơn vị, tập thể cá nhân sưu tầm, tập hợp các bài thơ, ca, hò, vè, ca trù có nội dung liên quan đến việc khai hoang mở đât xây dựng và phát triển huyện Kim Sơn.

Tại các cơ quan, công sở, trên các tuyến đường chăng treo cờ, băng zôn, lắp đặt khẩu hiệu, pa nô, áp phích chào mừng 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn

Phối hợp với Câu lạc bộ ca trù huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tổ chức và ra mắt Câu lạc bộ Ca trù tại huyện Kim Sơn. Tổ chức đêm thơ, hát chèo, ca trù tại Đền thờ Nguyễn Công Trứ và các hoạt động văn hóa, thể thao trước ngày lễ kỷ niệm…

Bên cạnh đó phát động 2 đợt cao điểm tuyên truyền trực quan, đợt 1 từ 25/3/ đến 8/4/2019. Đợt 2 từ 25/6 đến 02/7/219. Qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện.

 

                                                                                     Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện ( theo kimson.ninhbinh.gov.vn)