Kim Sơn: THPT Bình Minh với hội thi dân vũ và Flashmo

358

Ngày 17/3/2019 trường THPT Bình Minh với hội thi dân vũ và Flashmo, Tất cả các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh hào hứng tham gia.

Tập thể giáo viên cùng các em học sinh trường THPT Bình Minh nhảy FlashMod

Tiết mục thi của Tập lớp 12H học sinh trường THPT Bình Minh

Tiết mục thi của Tập lớp 12D học sinh trường THPT Bình Minh

Tiết mục thi của Tập lớp 11N THPT Bình Minh với hội thi dân vũ và Flashmo

Tiết mục thi của Tập lớp 11M THPT Bình Minh với hội thi dân vũ và Flashmo

Tiết mục thi của Tập lớp 11K THPT Bình Minh với hội thi dân vũ và Flashmo

Tiết mục thi của Tập lớp 11H THPT Bình Minh với hội thi dân vũ và Flashmo

Tiết mục thi của Tập lớp 11G THPT Bình Minh với hội thi dân vũ và Flashmo

Tiết mục thi của Tập lớp 11E THPT Bình Minh với hội thi dân vũ và Flashmo

Tiết mục thi của Tập lớp 11D THPT Bình Minh với hội thi dân vũ và Flashmo

Ban biên tập sẽ update tất cả video của các em ở đây, Mọi người chờ xem nhé!