Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng làm việc tại Ninh Bình

299

Chiều 17/4, đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhằm khảo sát công tác xây dựng đảng và việc thực hiện Điều lệ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng đi có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; Thường trực Thành ủy Ninh Bình, Tam Điệp, Huyện ủy Hoa Lư và Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh;

Tại buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiện điều lệ Đảng của Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong đảng bộ tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, chủ động với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, là nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện chương trình công tác toàn khóa, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 12 nghị quyết và nhiều kết luận, thông tri, kế hoạch. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về cơ chế chính sách và UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, do vậy các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực.

Công tác xây dựng đảng được quan tâm trên cả 3 mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức. Cùng với đó lãnh đạo công tác xây dựng đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế của tỉnh phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng GRDP giai đoạn 2016 – 2018 bình quân đạt 8,21%/năm; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; phong trào xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả nổi bật;

Văn hóa- xã hội được quan tâm, phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Sau nửa đầu nhiệm kỳ đã có 12/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Về kết quả thực hiện Điều lệ đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai điều lệ Đảng tới các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên một cách kịp thời, nghiêm túc; chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng việc thực hiện các quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên cho các cấp ủy, tổ chức đảng.

Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, đảm bảo đúng phương châm, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kế nạp được trên 6.300 đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện nghiêm túc việc phê bình và tự phê bình gắn với việc nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. Các tổ chức đảng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; giữ vững vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở…

Hội nghị đã nghe lãnh đạo thành ủy Tam Điệp báo cáo kết quả xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015– 2020 và việc thi hành Điều lệ đảng ở Đảng bộ thành phố.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã thảo luận, trao đổi với lãnh đạo tỉnh một số nội dung về công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện Điều lệ Đảng như: cách làm sáng tạo, mô hình hay có hiệu quả của tỉnh; việc học tập, triển khai các Nghị quyết; công tác kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ghi nhận những kết quả Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh Ninh Bình có những cách làm hay, nổi bật; đảng bộ Ninh Bình là một tập thể đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên trong việc quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết của đảng. Đồng chí cũng đánh giá việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình là công phu, chu đáo.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc khảo sát của Đoàn công tác là ngoài việc giúp Trung ương tổng kết, đánh giá thực tiễn việc thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng và Điều lệ Đảng còn có tác dụng đối với việc đánh giá thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tối cao cũng gợi ý một số vấn đề như tỉnh cần quan tâm như: cần nêu rõ những điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng; xác định rõ các khâu đột phá về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới; đề nghị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn công tác…Về những kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp, báo cáo với Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác, ngay sau buổi làm việc, tỉnh Ninh Bình sẽ bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi về Tiểu ban Điều lệ Đảng đảm bảo rõ ràng, khoa học, sâu sắc.

Thùy Phương- Trường Giang ( theo báo Ninh Bình)