Trưởng Ban Tuyên giáo Phạm Quang Ngọc giữ chức PCT tỉnh Ninh Bình

369

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tân Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Ngọc Quang.

Cụ thể, tại Quyết định 513/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại Quyết định 512/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đinh Chung Phụng, để nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, vào ngày 26/4, HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức kỳ họp thứ 10 – kỳ họp bất thường, để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh.

Tại phiên họp,  HĐND tỉnh Ninh Bình đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối với ông Đinh Chung Phụng (nghỉ hưu theo chế độ);

 

 

Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Bình đối với ông Chu Thanh Hà (nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình đối với ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sau khi miễn nhiệm các chức danh, UBND tỉnh Ninh Bình đã có tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 – 2019 để HĐND tỉnh Ninh Bình bầu bổ sung bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Phạm Quang Ngọc (SN 1973, quê xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình.

Theo infonet.vn