Cúc Phương xây dựng thương hiệu nông sản tạo đột phá trong nông nghiệp

63

Trong những năm qua, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan đã tích cực thực hiện chương trình đề án mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là (OCOP).

Sau một thời gian triển khai, chương trình đã mang lại những hiệu quả rất tích cực; các sản phẩm nông sản của địa phương đã tạo ra những nét đặc sắc riêng, được thị trường ưa chuộng, đón nhận. 

Con ong đã được Cúc Phương tập trung phát triển xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng, nhằm đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân

Mật ong rừng; con hươu, gà ri là một trong số khá nhiều các sản phẩm nông sản đặc trưng nổi tiếng của xã Cúc Phương, nhưng lâu nay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh chưa biết đến và việc phát triển các sản phẩm nông sản mang tính đặc thù này của địa phương còn gặp không ít khó khăn.

Nguyên nhân là do việc sản xuất còn manh mún, thiếu sự liên kết bao tiêu để mở rộng thị trường. Để tạo bước đột phát trong phát triển nông nghiệp, thời gian qua chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm.

Trong đó tập trung vào việc phân tích nhu cầu thực tế của thị trường, xu thế phát triển và tính phù hợp đối với điều kiện, trình độ sản xuất để  phát triển con ong và con hươu trở thành nông sản mang tính đặc thù ở địa phương.

Song song với đó, địa phương cũng tập trung quy hoạch và vân động bà con nhân dân nâng cao số đàn vật nuôi; thành lập các Tổ hợp tác, HTX sản xuất; thiết kế nhận diện và đăng ký thương hiệu của sản phẩm, liên kết bao tiêu tạo đầu ra ổn định.

Thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm, hiện nay thương hiệu và tổ hợp tác nuôi ong đã được xây dựng thành công và địa phuơng đang tiếp tục hoàn thiện cho việc phát triển sản phẩm hươu.

Năm 2018, tổng thu nhập từ các con nuôi của xã ước đạt 16 tỷ đồng. Trong đó con ong và hươu phát triển theo chương trình đề án mỗi xã một sản phẩm đã được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, đón nhận đem lại nguồn thu ổn định cho người dân với gần 7 tỷ đồng.

Đây là những tín hiệu tích cực để Cúc Phương tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh sản xuất các nông sản mang nét đặc sắc riêng, gắn với xây dựng Nông thôn mới.

Theo Hoàng Long (nbtv.vn)