Đại hội đại biểu MTTQ huyện Nho Quan nhiệm kỳ 2019-2024

361

Ngày 8/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nho Quan đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện Nho Quan.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trường Giang

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội MTTQVN huyện Nho Quan nhiệm kỳ 2014-2019 nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã chủ động triển khai và thực hiện thắng lợi các chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ IX đề ra.

Nổi bật là thực hiện tốt việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Đến hết năm 2018, huyện Nho Quan có 16/26 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 265/286 khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 92,5%; 36.282/44.764 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 82,5… Trong những năm qua, toàn huyện đã vận động được  trên 7,2 tỷ đồng tiền quỹ, hỗ trợ làm mới và sửa chữa được 97 nhà đại đoàn kết và giúp đỡ nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…

Cùng với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, MTTQVN các cấp trong huyện đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư… hoàn thành toàn diện các chương trình, nhiệm vụ công tác đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQVN huyện đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 bằng khen; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 3 bằng khen; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và 2 bằng khen.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 65 Uỷ viên Ủy ban MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019-2024; cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024; thông qua dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội.

Xuân Trường ( theo báo Ninh Bình)