Đại hội đại biểu MTTQ VN huyện Kim Sơn, nhiệm kỳ 2019-2024

312

Ngày 3/5, Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Kim Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã khai mạc. Dự đại hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh, lãnh đạo huyện Kim Sơn.


Quang cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2014 -2019, MTTQVN huyện Kim Sơn đã khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Uỷ ban MTTQ các cấp của huyện Kim Sơn đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tích cực tham mưu cho các cấp uỷ đảng, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tham gia bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, phòng chống tai tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Xứ họ đạo bình yên, chùa tinh tiến”, “Gia đình công giáo gương mẫu”.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, trong đó tập trung triển khai thực hiện với các nội dung trọng tâm là: xây dựng đô thị văn minh, cơ sở hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giám sát về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tuyên truyền việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Đến nay, toàn huyện có 19 mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới” “Gia đình văn hóa nông thôn mới” với sự tham gia, tổ chức thực hiện tích cực, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc. Từ năm 2014 đến tháng 12/2018, tại 298 thôn, xóm, khối, phố trên toàn huyện, đã tổ chức gần 2.000 buổi, với trên 100 triệu lượt người tham gia dọn vệ sinh môi trường tại khu dân cư, các tuyến đường, dòng sông; thu gom trên 21.000 tấn rác thải.

Công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Hàng năm, toàn huyện đã trích quỹ “Vì người nghèo” để thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình nghèo, cận nghèo nhân dịp các ngày lễ, tết đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã phối hợp kêu gọi vận động các tổ chức thành viên tổ chức thăm hỏi, tặng trên 10.000 xuất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trị giá trên 4 tỷ đồng; phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ kinh phí xây dựng 24 nhà Đại đoàn kết; giúp 3.455 lượt hộ nghèo phát triển sản xuất; hỗ trợ 580 em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập; tặng 705 xuất quà cho các hộ nghèo vào dịp tết nguyên đán.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận quan tâm động viên, giúp đỡ hội viên, đoàn viên nghèo. Tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp ngày công lao động, hội viên giúp nhau không tính lãi tạo điều kiện cho hộ nghèo giải quyết việc làm, thoát nghèo. Từ các hoạt động có hiệu quả của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 6,38% năm 2018 …

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 62 Uỷ viên Ủy ban MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019-2024; cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thùy Phương- Trường Giang ( theo báo Ninh Bình)