Điện lực Nho Quan: Sản xuất, kinh doanh hiệu quả

260

Những năm gần đây, Điện lực Nho Quan (Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình) đã áp dụng nhiều giải pháp trong quản lý vận hành, nhờ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho người dân.

Bảo đảm lưới điện vận hành tối ưu

Năm 2018, Điện lực Nho Quan đã đầu tư lớn cho cải tạo lưới điện. Cụ thể, cải tạo toàn bộ trung gian 35/10 kV khu vực Rịa, cải tạo lưới điện trung áp lộ 475 E23.2; thi công xây dựng mới 8 trạm biến áp với tổng dung lượng 1680 kVA san tải và giảm bán kính cấp điện cho các trạm biến áp công cộng trong khu vực; đầu tư và cải tạo toàn bộ lưới điện 0,4 kV và triển khai 23 hạng mục sửa chữa lớn thiết bị trạm và các hạng mục sửa chữa thường xuyên khác với tổng mức đầu tư 15,8 tỷ đồng.

Đảm bảo lưới điện vận hành tối ưu nhất

Với nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên Điện lực Nho Quan, năm 2018 đơn vị đã bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, phục vụ tốt nhu cầu. Cụ thể, cung cấp 143,41 triệu kWh điện cho 48.381 hợp đồng, trong đó hợp đồng dân sự là 44.534, hợp đồng kinh tế là 3.847; tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức 9,85% và doanh thu tiền điện đạt 237,5 tỷ đồng.Toàn bộ lưới điện khu vực Nho Quan đã được liên kết khép kín, có thể hỗ trợ tối đa về nguồn trong mọi tình huống cần thiết. Đơn vị đã chủ động tập trung phương án xử lý sự cố, phương án thay đổi phương thức cụ thể và chi tiết cho các lộ 35, 22 kV đang vận hành và các lộ 10 kV đảm bảo lưới điện vận hành tối ưu, hạn chế thấp nhất thời gian mất điện.

Mục tiêu khách hàng là trọng tâm

Để giải quyết các yêu cầu cấp điện của khách hàng, ngoài việc thực hiện các quy trình kinh doanh điện năng và các quy trình có liên quan, Điện lực Nho Quan nghiêm túc triển khai quy định của Điện lực Ninh Bình về phát triển khách hàng theo mô hình dịch vụ 7 bước; thống nhất thực hiện giao tiếp với khách hàng theo nguyên tắc phòng giao dịch khách hàng là đầu mối duy nhất giải quyết các yêu cầu của khách hàng. Thực hiện theo cơ chế một cửa từ khi tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ của khách hàng đến khi kết thúc dịch vụ không quá một lần khách hàng đến điện lực; đảm bảo thực hiện cung cấp dịch vụ điện theo yêu cầu của khách hàng với phương châm đơn giản, thuận tiện, dễ kiểm tra, giám sát…

Hiện nay, công tác ghi chỉ số công tơ hàng tháng điện lực đã thực hiện bằng thiết bị ghi chỉ số cầm tay và lắp đặt hoàn thiện công tơ đọc số liệu từ xa RF bán tự động tại 15 trạm biến áp khu vực thị trấn Nho Quan và từng bước triển khai tại các xã để góp phần tăng năng suất lao động, giảm bớt nhân lực và sai sót trong khâu ghi, nhập chỉ số công tơ, hạn chế thấp nhất những kiến nghị không đáng có từ phía khách hàng.

Thực hiện nhất quán quan điểm “lấy khách hàng làm trung tâm”, Điện lực Nho Quan tổ chức thường trực tiếp khách hàng sử dụng điện tại Phòng giao dịch khách hàng trụ sở điện lực, tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của khách hàng kịp thời qua tổng đài 19006769; đồng thời không ngừng điều chỉnh, cải thiện sự phối hợp giữa các đơn vị trong điện lực để giải quyết nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng từ khâu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua điện đến khâu đóng điện sử dụng cho khách hàng đảm bảo theo chế độ một cửa, một đầu mối giao dịch. Bố trí lực lượng thường trực để sửa chữa sự cố 24/24 giờ để giải quyết kịp thời các sự cố của khách hàng…

Năm 2019, Điện lực Nho Quan phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 162,3 triệu kWh; tiết kiệm ít nhất 1,5% tổng sản lượng điện thương phẩm kế hoạch năm 2019, tương đương với 2,43 triệu kWh…

Việt Anh ( Báo Công Thương )