Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương (khóa XI) làm việc tại huyện Nho Quan

323

Chiều 17/4, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã có buổi làm việc tại huyện Nho Quan.

Đoàn công tác làm việc tại huyện Nho Quan.

Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo HĐND huyện…

Đoàn đã nghe Thường trực Huyện ủy báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động; triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền; thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động tại các địa phương.

Qua đó, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân có lối sống lành mạnh, cần kiệm, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; từng bước hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, bảo vệ môi trường, ứng xử có văn hóa, phát huy lối sống “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”…

Sự nghiệp phát triển văn hóa luôn được chú trọng và gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường sinh thái. Trong 5 năm (2014-2018) tổng kinh phí đầu tư cho phát triển lĩnh vực văn hóa trên địa bàn toàn huyện khoảng 12 tỷ đồng.

Đến nay toàn huyện có 25/27 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa-thể thao cấp xã; 269/286 thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa-khu thể thao thôn. Huyện cũng chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước và các đoàn thể, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị.

Toàn huyện đã có 83,2 % hộ gia đình văn hóa; 92,7 % thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; 98,2 % cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Công tác bảo tồn, bảo tàng được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, đặc biệt là bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ, lễ hội của đồng bào dân tộc Mường…

Cùng với việc tập trung làm rõ những kết quả đạt được, các đại biểu đi sâu thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 33 trên địa bàn huyện. Trong đó làm rõ tác động từ các yếu tố đặc thù của địa phương như điều kiện kinh tế của huyện miền núi, huyện có đông đồng bào dân tộc Mường; kinh nghiệm bảo tồn, khôi phục các loại hình nghệ thuật truyền thống…

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đánh giá cao việc Huyện ủy Nho Quan đã chuẩn bị báo cáo làm việc với đoàn công tác trong thời gian ngắn nhưng khá toàn diện, đầy đủ nội dung, cơ bản đáp ứng được những thông tin mà đoàn quan tâm.

Đồng chí đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 33 của Huyện ủy Nho Quan; những chuyển biến trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn…

Ghi nhận sự thẳng thắn trong nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 33 trên địa bàn huyện; đồng thời cơ bản đồng tình phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo của Huyện ủy Nho Quan, đồng chí đề nghị huyện cần làm rõ hơn về các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cấp ủy đảng, chính quyền; đẩy mạnh công tác xã hội hóa… để thực hiện Nghị quyết 33 hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Xuân Trường-Mạnh Tuấn ( theo báo Ninh Bình)