Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý vào 4 dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

342

Sáng 16/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào 4 dự thảo Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Bùi Văn Phương, TUV, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đức Lam

Tham dự hội nghị, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, đối với Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng: thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội nên được giữ nguyên như hiện hành; không nên mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa vì việc này không phù hợp với xu hướng tiến bộ “tăng lương, giảm giờ làm” và các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng tình với phương án người lao động được nghỉ 5 ngày tết âm lịch, nếu ngày nghỉ tết âm lịch trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì được nghỉ bù vào ngày kế tiếp; bổ sung 1 ngày nghỉ lễ là ngày Thương binh, liệt sỹ là phù hợp với truyền thống, văn hóa và đạo lý dân tộc, nguyện vọng của nhân dân.

Về điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, nhiều ý kiến đề nghị việc này cần được tiến hành có lộ trình phù hợp với chất lượng, thể trạng sức khỏe và nguyện vọng của người lao động, nhất là lao động nữ góp phần đảm bảo ổn định chính trị xã hội.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, tập trung vào nội dung thực hiện hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới; hình thức, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức (đồng tình về bỏ hình thức giáng chức đối với công chức); về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu…

Đối với dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), trong đó có nội dung về việc giảm số Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, các đại biểu cho rằng: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có 2 Phó Chủ tịch, quy định này không làm tăng thêm biên chế ở địa phương mà nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả cho hoạt động của HĐND; một số ý kiến khác đề cập về hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến đối với dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) với các nội dung về tổ chức quản lý vốn đầu tư công, về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án; về điều kiện quyết định chủ trương đầu tư; về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; quy định về phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án.

Đồng chí Bùi Văn Phương, TUV, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao đổi thêm, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu dự hội nghị. Các ý kiến này sẽ được tổng hợp, chọn lọc để đóng góp tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Đào Duy ( theo báo Ninh Bình)