Đóng góp thu ngân sách của các KCN chiếm 35,4% tổng thu ngân sách trên địa bàn Ninh Bình

320

Trong giai đoạn 2016 -2018, bên cạnh việc duy trì, ổn định công suất các sản phẩm công nghiệp chủ lực truyền thống (như: xi măng, clanhke, sắt thép,…) gắn với chú trọng bảo vệ tài nguyên môi trường, tỉnh Ninh Bình đã tập trung xúc tiến, thu hút kêu gọi đầu tư phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, ngành công nghệ cao, như: sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, công nghiệp phụ trợ…

Ảnh minh họa/ Internet

Với định hướng phát triển công nghiệp đúng đắn, ngành công nghiệp của tỉnh tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao với đầu tầu là liên doanh ô tô Huyndai và tập đoàn Thành Công. Tốc độ tăng trưởng GTSX công nghiệp – xây dựng (theo giá ss 2010) năm 2016 đạt 5,14%, năm 2017 đạt 15,94%, năm 2018 đạt 16,0%, bình quân giai đoạn 2016 – 2018 đạt 12,31%, kế hoạch năm 2019 là 13%; riêng công nghiệp, năm 2016 đạt 4,76%, năm 2017 đạt 21,82%, năm 2018 đạt 20,0%, bình quân giai đoạn 2016 – 2018 đạt 15,31%, kế hoạch năm 2019 là 16%. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có giá trị lớn, giai đoạn 2016-2018 như: lắp ráp ô tô đạt 58.260 chiếc, camera modul đạt 230 triệu sản phẩm, kính nổi đạt 437,93 nghìn tấn, xi măng clanhke đạt 33,561 triệu tấn.

Về tình hình phát triển các khu, cụm công nghiệp: Theo Văn bản số 1499/TTg-KTN ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 7 Khu công nghiệp, với tổng diện tích 1472 ha. Đến nay, đã có 5 KCN đi vào hoạt động (KCN: Khánh Phú, Khánh Cư, Phúc Sơn, Gián Khẩu, Tam Điệp 1), với tổng diện tích là 786 ha; tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp: Khánh Phú, Gián Khẩu, Tam Điệp 1 đạt 100%, khu công nghiệp Khánh Cư đạt 65,43%, khu công nghiệp Phúc Sơn đạt 76,16%; thu hút được 107 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp trong nước là 55,685 nghìn tỷ đồng, trong đó có 27 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 442,63 triệu USD; đến nay đã có 68/107 dự án đã triển khai và đi vào hoạt động, 39/107 dự án đang đầu tư dở dang; giai đoạn 2016-2018, đóng góp thu ngân sách của các KCN đạt 3.100 tỷ đồng, chiếm 35,4% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Về cụm công nghiệp, hiện nay toàn tỉnh có 15 cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh quyết định thành lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 603,15 ha; Giai đoạn 2016 – 2018, đã thu hút được 18 dự án đầu tư thứ cấp vào các CCN với tổng vốn đăng ký 4.472,4 tỷ đồng, diện tích cho thuê 84,02 ha. Như vậy đến thời điểm hiện tại các CCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút 163 dự án, trong đó có 68 dự án của doanh nghiệp và 95 dự án do các hộ sản xuất đầu tư, tổng diện tích đã cho thuê là 209,26 ha với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 9,98 nghìn tỷ đồng.

Theo Ninhbinh.gov.vn