Gia Viễn huy động nguồn lực xây dựng Nông thôn mới

396

Trên 330 tỷ đồng là tổng nguồn lực mà huyện Gia Viễn đã huy động được để thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới trên địa bàn từ năm 2018 đến nay gồm: Nguồn ngân sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện; vốn tín dụng; huy động từ doanh nghiệp; nguồn đóng góp của người dân…..

Tập trung giải tỏa mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường trục tại xã Gia Phương, huyện Gia Viễn

Đến nay, Gia Viễn đã đạt 5 tiêu chí của huyện Nông thôn mới, còn 4 tiêu chí chưa đạt là Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Y tế giáo dục và tiêu chí Môi trường. Đây là những tiêu chí khó khăn tại 4 xã còn lại của huyện đang nỗ lực đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm nay là Gia Minh, Gia Thắng, Gia Phương và Liên Sơn.

Để hoàn thành các tiêu chí huyện Nông thôn mới trong năm 2019, huyện chỉ đạo các xã triển khai cách làm và giải pháp cụ thể trong việc huy động nguồn lực để có nguồn vốn thực hiện.

Từ đầu năm đến nay, huyện Gia Viễn đã tiếp nhận trên 300 tấn xi măng cấp cho các xã và đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân hiến đất, hiến công trình để thực hiện tiêu chí giao thông; đồng thời huy động các nguồn lực từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, con em thành đạt của địa phương hỗ trợ để xây dựng các công trình Trường học, Nhà văn hóa, Trạm Y tế theo tiêu chuẩn. Cùng với huy động nguồn lực, huyện chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo xây dựng Nông thôn mới bền vững.

Trần Huyền (theo nbtv.vn)