Giám sát về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước

292

Ngày 3/4, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Bùi Văn Phương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 – 2018 tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc tại Ngân hàng CSXH tỉnh.

Các quỹ tài chính ngoài ngân sách được thành lập với mục tiêu tạo môi trường và điều kiện cho người nghèo tiếp cận tốt hơn dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản để tự lực thoát nghèo bền vững; từng bước nâng cao mức sống của nhóm hộ nghèo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu, nghèo giữa các vùng, các khu vực và giữa nhóm hộ nghèo, nhóm hộ giàu; hạn chế tối đa hộ tái nghèo.

Đến ngày 31/3/2019, tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách do UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố ủy thác sang Ngân hàng CSXH đạt 77.212 triệu đồng. Từ nguồn nhận ủy thác của địa phương, Ngân hàng CSXH đã tổ chức giải ngân kịp thời, đúng đối tượng hưởng thụ, vốn vay phát huy hiệu quả. Doanh số cho vay giai đoạn 2013 – 2018 là 93.464 triệu đồng với 2.218 lượt khách hàng vay vốn. Qua đó góp phần đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn, giảm thiểu bất ổn xã hội, tạo niềm tin của người dân với chính quyền địa phương.

Để các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách.

Quan tâm dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn theo Chỉ thị của Ban Bí thư và Quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Hàng năm, UBND tỉnh cân đối, bố trí tăng thêm nguồn ủy thác sang Ngân hàng CSXH cao hơn mức tối thiểu. HĐND, UBND tỉnh xem xét, sửa đổi nội dung quy định về cơ chế cho vay và thủ tục vay vốn xuất khẩu lao động quy định tại Đề án số 12 của UBND tỉnh về xuất khẩu lao động.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Bùi Văn Phương, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà Ngân hàng CSXH tỉnh đã đạt được trong những năm qua trong thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2018; những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nguyễn Hùng – Minh Quang ( theo báo Ninh Bình)