Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác tôn giáo quý I

294

Sáng 10/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác tôn giáo quý I. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, các cơ quan nội chính của tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai Quy định số 11, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định…

Hội nghị đã nghe quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 27 ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu tiếp tục trao đổi, thảo luận các nội dung về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác tôn giáo quý I.

Trong quý, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến tôn giáo, đảm bảo các hoạt động diễn ra bình thường theo quy định của pháp luật; công tác quản lý và hướng dẫn tổ chức các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Về công tác nội chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực nội chính, do vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định và giữ vững. nhất là trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, và các lễ hội đầu năm 2019; tội phạm được kiềm chế, kiểm soát chặt chẽ và không để xảy ra các vụ, việc đột xuất bất ngờ, trật tự an toàn giao thông tiếp tục được đảm bảo; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại tỉnh.

Các mục tiêu kinh tế, chính trị, trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, các công trình, dự án trọng điểm và các lễ hội. Hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Kết quả đạt được trong lĩnh vực nội chính đã góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH trên địa bàn tỉnh.

Về công tác phòng chống tham nhũng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về phòng chống tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Việc khởi tố, điều tra, truy xét, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng được giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác phòng chống tham nhũng, năng lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp được nâng lên, góp phần phát triển KT – XH của tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những nội dung trọng tâm trong quý II: tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng.

Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng; công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm tình hình các cơ quan, doanh nghiệp, các dự án trọng điểm, tình hình công nhân, chủ động phòng ngừa đình công, lãn công.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 113 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài, đông người, vượt cấp. 

Tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn đọng về đất đai, thực hiện chính sách xã hội, những công trình dự án không để xung đột xã hội xảy ra. Ban hành quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân theo Quy định số 11 của Bộ Chính trị.

Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2019. Tăng cường công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết các vụ việc dân sự. Nâng cao chất lượng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các loại án.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 27 của Bộ chính trị; Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh…

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đào Duy – Đức Lam ( theo báo Ninh Bình)