HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết về phát triển du lịch

327

Ngày 18/4, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện chính sách, pháp luật để phát triển du lịch giai đoạn 2010- 2018. Tham dự đoàn giám sát có đại diện các Ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Sở Du lịch.

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh về việc chỉ đạo, thực hiện các quy định của pháp luật để phát triển du lịch trên địa bàn và ban hành cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào địa bàn; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là về mặt bằng, tiếp cận vốn tín dụng và thủ tục pháp lý.

Với phương châm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong nhiều năm qua tỉnh đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư vào du lịch. Về nguồn vốn ngân sách, trong giai đoạn 2010-2018 tổng nguồn vốn đầu tư vào kết cấu hạ tầng du lịch, di tích lịch sử văn hóa khoảng 358,723 tỷ đồng của 20 dự án, trong đó có khoảng 2.686,818 tỷ đồng đầu tư vào kết cấu hạ tầng du lịch của 5 dự án.

Với nguồn vốn xã hội hóa, giai đoạn 2010-2018 đã kêu gọi được 38 dự án thuộc lĩnh vực du lịch với tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra các dự án được tăng cường, nhất là những năm gần đây và hiện trong 38 dự án trên vẫn còn 11 dự án chậm tiến độ và thiếu các thủ tục pháp lý.

Các thành viên trong đoàn giám sát đã trao đổi và tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nghị quyết về phát triển du lịch và nghe lãnh đạo Sở KH& ĐT giải trình, trả lời các vấn đề mà đoàn yêu cầu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát cho biết: Mục đích của đoàn giám sát là xem xét, đánh giá việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật của Trung ương, tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2010-2018; tìm ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ đó kiến nghị với Trung ương, tỉnh có giải pháp, biện pháp để phát triển du lịch ở giai đoạn tiếp theo.

Thời gian qua Sở KH&ĐT đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cho tỉnh thực hiện chính sách, pháp luật để phát triển du lịch; tuy nhiên việc thu hút đầu tư vào địa bàn còn hạn chế, chưa có nhà đầu tư lớn…Trong thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch; có giải pháp, biện pháp tham mưu cho tỉnh xử lý các dự án chậm tiến độ; tìm nguồn lực đầu tư cho các dự án du lịch…

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kiến nghị, đề nghị của Sở về sự bất cập giữa các Luật để báo cáo Trung ương và tỉnh xem xét và yêu cầu Sở KH&ĐT tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn giám sát; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chính báo cáo gửi về Văn phòng HĐND theo thời gian quy định.

Đinh Chúc- Anh Tuấn ( theo báo Ninh Bình)