Hoạt động xuất khẩu của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 – 2018 tăng bình quân 8,81%

400

Hoạt động xuất khẩu của tỉnh Ninh Bình những năm gần đây có bước phát triển, dự kiến giai đoạn 2016 – 2018 tăng bình quân 8,81% (trong đó, năm 2016 giảm 0,74% so với năm 2015; năm 2017 tăng 19,80% so với năm 2016; năm 2018 tăng 8,33% so với năm 2017).

Ảnh minh họa/ Internet

Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn như: Camera modun và linh kiện điện tử; linh kiện điện thoại, may mặc, giầy dép, xi măng – clanlce; các sản phẩm rau quả đóng hộp….

Tổng kim ngạch nhập khẩu bình quân giai đoạn 2016 – 2018 tăng 15,56% (trong đó, năm 2016 giảm 17,43% so với năm 2015; năm 2017 tăng 1,58% so với năm 2016; năm 2018 tăng 83,98% so với năm 2017) với các nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn như: Linh kiện điện tử, vải may mặc, phụ liệu sản xuất giầy dép, máy móc thiết bị phụ tùng, ô tô…

Theo Ninhbinh.gov.vn