Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2019

57

Sáng 6/5, tại trường Chính trị tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2019. Dự lớp bồi dưỡng có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng 214 học viên là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố; Hội CCB Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, phường, thị trấn.

Đông đảo học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.
Trong thời gian 2 ngày (6-7/5), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các nội dung về nghiệp vụ công tác Hội và công tác phối hợp hoạt động của Hội như: quán triệt tình hình nhiệm vụ công tác Hội năm 2019; trình tự nội dung các bước tiến hành kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện

Hướng dẫn số 35 của BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân.

Những nội dung cơ bản về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tập thể theo Luật HTX sửa đổi 2019; những điểm mới và phức tạp trong công tác vận động quần chúng; nhận diện âm mưu “Diễn biến hòa bình” và sự xuất hiện một số đạo lạ trong thời gian gần đây…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ Hội CCB các cấp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Mạnh Tuấn – Trường Giang ( theo báo Ninh Bình)