Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình

362
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công sửa chữa hư hỏng nhà trạm điều hành tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình. Cụ thể như sau:
Ảnh minh họa/ Internet
Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 2, 3, 4, 5 Tháp A, toà nhà Central Point, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội. Điện thoại: 0436 430 275, Fax: 0436 430 270. Email: [email protected]

Tên dự án: Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 130/QĐ-VEC-HĐTV ngày 26/3/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công sửa chữa hư hỏng nhà trạm điều hành tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Tổng mức đầu tư: 8.974 tỷ đồng theo Quyết định số 2278/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2010 về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu như sau:

STT Tên gói thầu Giá trị

gói thầu

 

Hình thức/Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Gói thầu thi công sửa chữa hư hỏng nhà trạm điều hành tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình 1.646.997.224  đồng Đấu thầu rộng rãi trong nước 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ Tháng 3/2019 Đơn giá cố định 60 ngày

Theo mt.gov.vn