Khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia

225

Chiều ngày 12/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

ninh binh
Các đại biểu dự lễ khai trương ở điểm cầu Ninh Bình.

Dự lễ khai trương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử ; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và các vị khách quốc tế.

Tại điểm cầu Ninh Bình, dự lễ khai trương có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia cùng các điều kiện đi kèm như thể chế, hạ tầng công nghệ và nguồn lực vận hành đã bước đầu hoàn thành và thử nghiệm thuận lợi.

95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Tính đến ngày 8/3/2019, đã có 100% các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành kết nối với Văn phòng Chính phủ; trên 12 nghìn văn bản gửi, trên 35 nghìn văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản Quốc gia. Theo tính toán sơ bộ, mỗi năm tiết kiệm được trên 1.200 tỷ đồng tiền giấy, mực, sao lưu, gửi bưu chính, chi phí thời gian… sau khi trừ chi phí thuê dịch vụ VNPT.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu khách quý đã thực hiện nghi thức ấn nút khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia.

ninh binh
Các đại biểu theo dõi qua cầu truyền hình các đồng chí lãnh đạo Trung ương thực hiện nghi thức ấn nút khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Cục trưởng Cục cải cách thủ tục hành chính và chuyên viên bộ phận văn thư Văn phòng Chính phủ đã thực hiện quy trình ký, ban hành Quyết định số 274 của Thủ tướng về phê duyệt Đề án Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia theo đúng quy định. Huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm quản lý văn bản nội bộ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ liên thông gửi, nhận văn bản điện tử.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, trước mắt là các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm, tài chính, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, hộ tịch…

Phát biểu chỉ đạo sau lễ khai trương, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc thực hiện liên thông văn bản quốc gia sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp, triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, hoàn thành triển khai chữ ký số; chuẩn bị các điều kiện thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện chuyển đổi, kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia; hoàn thiện hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định đảm bảo an ninh, an toàn.

Thùy Phương- Trường Giang ( báo Ninh Bình)