Kim Sơn: Nỗ lực tăng thu ngân sách

271

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2019 và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, ngay từ những tháng đầu năm, Chi cục Thuế huyện Kim Sơn đã triển khai nhiều giải pháp thu ngân sách, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thu hồi nợ thuế, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp cố tình, chây ì nộp thuế.

Hoàn thiện sản phẩm tại Công ty TNHH Đổi Mới (Kim Sơn).
Năm 2019, dự toán thu ngân sách HĐND tỉnh giao cho huyện Kim Sơn là 131,1 tỷ đồng. Tính đến ngày 5/3/2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 114 tỷ đồng, đạt 87% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 102% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí, lệ phí được trên 19,2 tỷ đồng, đạt 31,5% dự toán, tăng 44% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất được trên 94,6 tỷ đồng, đạt 135,2% dự toán, tăng 120% so với cùng kỳ năm trước; thu từ xổ số kiến thiết đạt trên 360 triệu đồng.
Nhiều chỉ tiêu thu đạt khá cao như: Thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt trên 12,7 tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán; thuế trước bạ đạt 26,7% dự toán; thu phí, lệ phí đạt trên 671 tỷ đồng, bằng 44,7% dự toán.

Theo ông Trần Đăng Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Kim Sơn, năm 2019 bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác thu ngân sách Nhà nước dự báo có không ít những khó khăn do sản xuất, kinh doanh chưa có sự đột phá, nhất là về sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Nhưng ngay từ những tháng đầu năm, Chi cục Thuế huyện Kim Sơn đã phát động phong trào thi đua, lập thành tích cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách. Một trong những giải pháp mà Chi cục đã triển khai hiệu quả đó là phối hợp với các ngành tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai đấu giá quyền sử dụng đất và đôn đốc nộp tiền trúng đấu giá theo đúng quy định. Vì vậy, số thu tiền sử dụng đất tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Về các khoản thu từ phí, lệ phí, Chi cục đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch thu cho từng doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân để người nộp thuế biết và thực hiện theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính về thuế, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách thuế. Chi cục đã phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn xã, thị trấn và từng doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thu thuế.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Chi cục Thuế Kim Sơn đã tăng cường các giải pháp thu nợ thuế, do vậy có những khoản nợ lớn kéo dài 3-4 năm hoặc những khoản nợ khó thu đã thu hồi được. Ngoài việc phân công phụ trách từng doanh nghiệp, hàng tuần, hàng tháng, cán bộ thuế đã thực hiện rà soát số nợ thuế, phân tích nguyên nhân, phân loại để từ đó xác định cụ thể những đối tượng trọng tâm cần thực hiện thu và vận dụng linh hoạt theo từng thời gian cụ thể với tinh thần quyết tâm thu hồi nợ cũ và không để nợ mới phát sinh.

Đến nay, tỷ lệ nợ thuế đã giảm từ 3,6% (cuối năm 2018) xuống còn 3% và Kim Sơn là một trong những đơn vị có tỷ lệ nợ thuế thấp nhất trên địa bàn tỉnh.

Cùng với công tác thu nợ thuế, Chi cục Thuế Kim Sơn cũng thực hiện tốt công tác kiểm tra thuế, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm chính sách thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn của ngành Thuế. Thực hiện kiểm tra chặt chẽ việc kê khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, các báo cáo quyết toán thuế và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp làm cơ sở xác định rõ việc khấu trừ thuế, hoàn thuế và rà soát, đôn đốc nộp kịp thời các khoản thu đã kê khai vào NSNN.

Trong đó, chú trọng kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có doanh thu lớn, các doanh nghiệp có số lỗ và số thuế âm kéo dài, các đơn vị có số thuế đầu vào lớn nhưng số thuế đầu ra ít, các doanh nghiệp hoạt động ngoài tỉnh, doanh nghiệp có giám đốc là người đăng ký hộ khẩu ngoài tỉnh và các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý các dự án xây dựng, Đội quản lý thị trường trong việc quản lý các khoản thu NSNN với trọng tâm là thu thuế công thương nghiệp, dịch vụ, ngoài quốc doanh ở khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Thực hiện tốt công tác quản lý, chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và khai thác tài nguyên khoáng sản theo Đề án của UBND tỉnh. Hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát và quản lý chặt chẽ, thu triệt để các nguồn thu theo đúng quy định, nộp kịp thời vào NSNN, hoàn thành các chỉ tiêu thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, thu phí, lệ phí, các khoản thu khác tại xã.

Thời gian tới, Chi cục Thuế huyện Kim Sơn tiếp tục, áp dụng và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao trong thời gian sớm nhất.

Giáng Hương – Thái Học ( theo báo Ninh Bình)