Kỳ họp thứ 10- HĐND huyện Yên Mô khóa XIII

305

Sáng 4/4, HĐND huyện Yên Mô khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 10 để nghe, cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình của UBND huyện liên quan đến việc phân bổ vốn đầu tư công và chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện. Dự kỳ họp có đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đại diện một số Ban của HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe các báo cáo, tờ trình của UBND huyện: Báo cáo về việc bổ sung kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách huyện; Tờ trình về việc đề nghị bổ sung dự toán ngân sách năm 2019; Tờ trình về việc đề nghị bổ sung xã Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; Tờ trình về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đấu giá giá trị quyền sử dụng đất năm 2019; Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về các báo cáo, tờ trình của UBND huyện, các đại biểu tiến hành thảo luận tại Tổ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện Yên Mô đã tập trung thảo luận làm sâu sắc thêm một số vấn đề nhằm đảm bảo tính pháp lý, cơ sở nguồn lực và tính khả thi cao.

HĐND huyện đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và thông qua Nghị quyết kỳ họp. Kết quả của kỳ họp là cơ sở để huyện triển khai các chủ trương, đầu tư các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Trong đó, đáng chú ý là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu trung tâm thể dục thể thao kết hợp công viên cây xanh tại thị trấn Yên Thịnh; Dự án xây dựng tuyến đường kết nối khu Yên Hạ 1, Yên Hạ 2, phát triển dân cư thị trấn Yên Thịnh… và một số dự án công trình giao thông khác do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Mai Lan – Trường Giang ( theo báo Ninh Bình)