Ninh Bình thành lập BCĐ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

354
UBND tỉnh Ninh Bình công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tỉnh.
Ảnh minh họa

Theo đó, trưởng ban là ông Tống Quang Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; phó trưởng ban thường thực là ông Vũ Văn Kiểm – Giám đốc Sở GD&ĐT; 4 phó trưởng ban gồm 2 phó giám đốc Sở GD&ĐT và phó giám đốc Sở Nội vụ, phó giám đốc Sở Tài Chính.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 19 ủy viên, 9 người trong Tổ giúp việc và 6 người trong Tổ thư ký.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện về: kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên, chương trình, nội dung giáo dục địa phương và công tác truyền thông để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh;

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo các kế hoạch của UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn toàn tỉnh;

Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và báo cáo UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT theo quy định.

Sở GD&ĐT là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo; Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ; nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công.

Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở GD&ĐT.

Hải Bình ( theo giaoducthoidai.vn)