Nho Quan tuyên dương học sinh giỏi năm học 2018-2019

514

Sáng 23/5, UBND huyện Nho Quan tổ chức hội nghị tuyên dương – khen thưởng năm học 2018-2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện Nho Quan; các giáo viên, học sinh có thành tích cao trong toàn huyện.

Các tập thể được UBND huyện khen thưởng.

Năm học 2018-2019, phong trào thi đua bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi được quan tâm, chất lượng các cuộc thi, kỳ thi, hội thi, các sân chơi trí tuệ thông qua các hình thức được nâng lên. Qua đó nhiều giáo viên, học sinh đã tự khẳng định mình để trở thành giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia, có tác dụng khích lệ mạnh mẽ phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong các nhà trường.

Trong năm học, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan đã tổ chức 8 cuộc thi, hội thi cấp huyện; tham gia 10 cuộc thi, hội thi cấp tỉnh và tham gia 9 cuộc thi cấp quốc gia (tăng 1 cuộc thi so với năm trước). Đồng thời số lượt người tham gia các kỳ thi, cuộc thi ở cả 3 cấp đều tăng; chất lượng giải tại một số cuộc thi, kỳ thi cấp tỉnh, cấp Quốc gia của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan được nâng lên rõ rệt.

Trong đó, tại kỳ thi cấp huyện có 2.892 lượt giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi (tăng 1.129 lượt người tham gia so với năm trước), kết quả có 1.709 lượt cá nhân đạt giải, đạt tỷ lệ 59,09%, tăng 4,49% so với năm học trước; cấp tỉnh có 400lượt giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi (tăng 79 lượt người tham gia so với năm trước), kết quả có 239 lượt cá nhân đạt giải, đạt tỷ lệ 59,75%; cấp Quốc gia có 116học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi, kết quả có 34 học sinh đạt giải (tăng 10 giải so với năm học trước). Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ đơn vị xếp thứ ba trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh.

Tại hội nghị, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ đơn vị xếp thứ ba trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh. UBND huyện Nho Quan tặng giấy khen cho 5 tập thể và 258 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi, năm học 2018-2019.

Tin, ảnh: Hồng Vân ( theo báo Ninh Bình)