Phát động cuộc thi báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019

244

Sáng 3/4, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức cuộc thi báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại Trung ương dự lễ phát động. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì lễ phát động.

Các đại biểu dự lễ phát động cuộc thi.

Dự lễ phát động có lãnh đạo một số vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Báo Quân đội nhân dân; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và của tỉnh…

Tại lễ phát động, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong việc tuyên truyền, quảng bá, nâng tầm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh đã tích cực chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác công tác thông tin đối ngoại, góp phần tạo dựng hình ảnh, nâng tầm vị thế để Ninh Bình ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Nhằm tích cực hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại do Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình phát động Cuộc thi “Báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019”.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động.

Đây là lần đầu tiên Ninh Bình tổ chức Cuộc thi với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, các nhà báo, tác giả có cơ hội tăng cường quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Ninh Bình; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, chất lượng các tác phẩm thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Để Cuộc thi thành công tốt đẹp, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị: Việc tổ chức cuộc thi phải bảo đảm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về thông tin đối ngoại; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thu hút được đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên công tác tại các cơ quan báo chí của tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương tham gia với tất cả loại hình (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử). Đồng thời đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và số lượng các tác phẩm dự thi ở mức cao nhất; khách quan, công tâm trong việc tổ chức xét, lựa chọn các tác phẩm đoạt giải.

Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí ở tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương tiếp tục quan tâm, động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sỹ nhiếp ảnh, cộng tác viên tích cực tham gia Cuộc thi; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin cho các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tác nghiệp tốt nhất.

Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung Thể lệ và những thông tin liên quan về Cuộc thi này đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, tạo điều kiện, khuyến khích phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia Cuộc thi đông đảo nhất.

Các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khắc phục khó khăn, chủ động phối hợp, hưởng ứng, tâm huyết, tìm tòi, sáng tạo để có những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc tham dự Cuộc thi.

Theo thể lệ cuộc thi, các tác phẩm dự giải phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 1-11-2018 đến ngày 1-11-2019. Cuộc thi nhằm lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để trao giải, đồng thời gửi tham dự Cuộc thi ở cấp Trung ương. Với cơ cấu 25 giải thưởng cho 5 loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí). Những tác giả có tác phẩm đoạt giải, Ban tổ chức sẽ trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng, cao nhất là 8 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Nguyễn Thơm – Đức Lam ( theo báo Ninh Bình)