Yên Mô đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

322

Thời gian qua, huyện Yên Mô thường xuyên quan tâm chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, qua đó tạo bước chuyển biến tích cực. Kết quả cao nhất chính là sự hài lòng của nhân dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Yên Mạc, huyện Yên Mô

Tại bộ phận một cửa của xã Yên Mạc, từ khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số lĩnh vực như  tư pháp, hộ tịch, hộ khẩu công dân. Chỉ cần một lần qua bộ phận một cửa để lấy kết quả trả.

Không chỉ áp dụng dịch vụ công trực tuyến, bộ phận một cửa của địa phương cũng được xây dựng theo mô hình một cửa liên thông, hiện đại, tạo điều kiện cho người dân đến làm thủ tục hành chính.

Bộ phận một cửa ở xã Yên Thành cũng được bố trí về trang thiết bị, cơ sở vật chất; phân công cán bộ công chức chuyên môn làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân theo quy định. Đây cũng là mô hình được triển khai đồng loạt tại các xã thị trấn của huyện Yên Mô.

Trong năm 2018, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tại cấp xã, thị trấn được giải quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thời gian đạt tỷ lệ 100%.

Bộ phận một cửa ở xã Yên Thành bố trí đầy đủ trang thiết bị,
cơ sở vật chất phục vụ người dân

Để đạt chất lương cao trong công tác cải cách thủ tục hành chính huyện Yên Mô đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhằm chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất của các cơ quan hành chính từ huyện xuống xã, thị trấn.

Các thủ tục hành chính hiện hành đang được triển khai thực hiện với tổng số 253 thủ tục thuộc 14 lĩnh vực ở cấp huyện và 99 thủ tục thuộc 18 lĩnh vực cấp xã vẫn đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, giải quyết các thủ tục thuận tiện cho tổ chức và công dân.

Thời gian tới, huyện Yên Mô sẽ tiếp tục triển khai cải cách thủ tục hành chính đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Huớng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện ngày càng phát triển.

The0 Minh Thúy (nbtv.vn)