Phát động Tháng Công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019

297

Chiều 18/4, tại Công ty TNHH Giầy Athena Việt Nam (Yên Mô), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự. Cùng dự có lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Mô, lãnh đạo doanh nghiệp và 500 công nhân của Công ty Athena.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở – một lợi ích đoàn viên”, tháng công nhân năm 2019 được các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai với những nội dung trọng tâm như: tổ chức các buổi tuyên truyền, đối thoại trao đổi về các nội dung liên quan đến trách nhiệm của đơn vị, doanh nghiệp theo các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong chăm lo lợi ích đoàn viên; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động; Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở…

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Từ thực tiễn hoạt động, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được phát huy; thực sự là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh, để Tháng công nhân 2019 thiết thực, hiệu quả đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về “Tháng Công nhân” với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động; chủ động nắm chắc tình hình lao động, việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động nhằm động viên, phản ánh kịp thời với cấp uỷ, chính quyền để có biện pháp giải quyết; bảo đảm ổn định sản xuất cho doanh nghiệp, việc làm, thu nhập cho người lao động.

Trong quá trình thực hiện, các cấp công đoàn cần lựa chọn những nội dung trọng tâm để triển khai, tránh cách làm hình thức, chăm sóc sức khỏe, huy động các nguồn lực chung tay chia sẻ, hỗtrợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, triển khai có hiệu quả các chương trình “Phúc lợi đoàn viên”.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương những điển hình tiên tiến. Đổi mới phương thức hoạt động, linh hoạt, sáng tạo, hướng về cơ sở, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, công tác phát triển đảng trong công nhân lao động.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần quan tâm nhiều hơn đến lợi ích thiết thực của người lao động như chính sách tiền lương, việc làm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; các điều kiện về sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ, thể thao, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Đại diện LĐLĐ tỉnh tiếp nhận ủng hộ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ động phối hợp với các tổ chức công đoàn tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật; thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao tay nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn trong việc triển khai công tác công đoàn, tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 đạt hiệu quả cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương.

Tại lễ phát động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, huyện Yên Mô đã trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong chương trình, LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận đăng ký của các đơn vị về thực hiện nhiệm vụ và hưởng ứng tháng công nhân năm 2019; phát động quyên góp ủng hộ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đào Duy– Trường Giang ( theo báo Ninh Bình)