Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại Ninh Bình

344

Ngày 21/3, đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại Ninh Bình. Đồng chí Vũ Văn Họa, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước và đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương.
Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực XI; lãnh đạo Ban Kinh tế, Ngân sách – HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, huyện Nho Quan, huyện Kim Sơn, huyện Hoa Lư; đại diện lãnh đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án được kiểm toán.

Tại hội nghị, đại diện Kiểm toán Nhà nước khu vực XI đã công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại tỉnh Ninh Bình của Kiểm toán Nhà nước và thời gian thực hiện kiểm toán cụ thể đối với từng sở, ngành, địa phương và đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán, đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán tổng hợp, kiểm toán chi tiết tại các đơn vị: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế; Kho Bạc Nhà nước; Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc; Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc; Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trường Đại học Hoa Lư; Văn phòng UBND tỉnh; thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, huyện Nho Quan, huyện Kim Sơn, huyện Hoa Lư; một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm toán tập trung vào việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước, việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước; việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với trường đại học công lập trực thuộc tỉnh; việc quản lý sử dụng kinh phí, công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Kiểm toán Nhà nước tại các địa phương là công việc thường kỳ và có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, nhằm đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Do đó, đề nghị các đơn vị được kiểm toán chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phối hợp làm việc với đoàn Kiểm toán.

Trong quá trình kiểm toán, các cơ quan, đơn vị cần báo cáo trung thực, khách quan, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật liên quan đến phát ngôn, bảo mật thông tin, đảm bảo công tác kiểm toán đạt nội dung, yêu cầu đã đề ra; đồng thời chủ động phối hợp với các ngành để giải quyết những khó khăn vướng mắc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm đơn vị đầu mối thực hiện tổng hợp và kịp thời báo cáo với UBND tỉnh công tác phối hợp kiểm toán ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Hồng Giang – Anh Tuấn ( theo báo Ninh Bình)