Home Tags Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình

Tag: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung Uỷ viên...

Ngày 4/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức hội nghị tiến hành bầu bổ sung Uỷ...

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Chiều 9/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp để thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo lần 2 Quy chế làm việc...

Tiếp tục thực hiện chủ trương phân công cấp ủy viên...

Cách đây gần 1 năm (tháng 7/2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai chủ trương phân công các đồng chí trong Ban...

TIN MỚI