Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

284

Chiều 9/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp để thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo lần 2 Quy chế làm việc (sửa đổi) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại biểu các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Dự thảo Quy chế mới của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được xây dựng trên cơ sở bố cục và kết cấu theo Quy chế mẫu của Trung ương gồm 5 chương, 32 điều, giảm 2 điều do không phù hợp với thực tiễn của đảng bộ tỉnh. Trong đó quy định nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân; mối quan hệ công tác của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; nguyên tắc và chế độ làm việc; điều khoản thi hành.

Dự thảo được xây dựng dựa vào các căn cứ: Điều lệ Đảng, các quy định, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kế thừa ưu điểm của Quy chế làm việc hiện hành và một số nội dung cần được bổ sung, chỉnh sửa, cụ thể hoá phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế địa phương; sử dụng nguyên văn các nội dung theo đúng các quy định của Trung ương.

Dự thảo lần này đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của UBND tỉnh và các ý kiến phát biểu của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại hội nghị cho ý kiến lần thứ nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản đồng tình với nội dung trong Dự thảo và khẳng định Dự thảo đã bám sát các quy định của Trung ương và căn cứ vào tình hình thực tiễn để sửa đổi, bổ sung. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận và cho ý kiến cụ thể vào một số nội dung tại Điều 2 nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thường vụ Tỉnh ủy; điều 3 nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Tỉnh uỷ; điều 6 nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Tỉnh uỷ…

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí đã trao đổi và thống nhất lại một số nội dung cụ thể trong Dự thảo về những vấn đề quan trọng, nhạy cảm thuộc lĩnh vực kinh tế- xã hội Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thể ra nghị quyết hoặc kết luận để lãnh đạo; những công việc Ban Thường vụ ủy quyền cho tập thể Thường trực Tỉnh ủy giải quyết; nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Tỉnh ủy…

Đồng chí giao Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cũng như cách thể hiện câu, từ trong Dự thảo đảm bảo chặt chẽ, phù hợp.

Hội nghị cũng đã tiến hành các nội dung về công tác cán bộ.

Đào Duy- Đức Lam ( theo báo Ninh Bình)