Tăng cường quản lý về trật tự xây dựng và sử dụng đất đai trong Quần thể danh thắng Tràng An

323

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, sử dụng đất đai trong phạm vi Quần thể danh thắng Tràng An.

Một góc Quần thể danh thắng Tràng An

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trong khu vực Quần thể danh thắng Tràng An thực hiện nghiêm các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của UBND tỉnh về việc quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, sử dụng đất đai trong phạm vi Quần thể danh thắng Tràng An.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời, đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý đất đai, xây dựng, hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trong vùng lõi Di sản, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về: quản lý đất đai, quản lý du lịch, bảo vệ di sản, công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và văn minh du lịch đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú và người dân trên địa bàn.

Công an tỉnh tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch. Phát hiện kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định, quản lý chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trong vùng Di sản.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác hậu kiểm đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong vùng Di sản, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm, tuyên truyền cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch về quy định không được phép xây dựng cơ sở lưu trú và hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trong vùng lõi Di sản.

Đồng thời, UBND các huyện, thành phố kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép xây dựng, các hoạt động xây dựng và sử dụng đất đai đối với tổ chức, cá nhân trong khu Di sản. Không cấp mới Giấy đăng ký kinh doanh lưu trú của các hộ kinh doanh cá thể kinh doanh trong vùng lõi Di sản.

UBND các huyện Hoa Lư, Gia Viễn, thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình và các đơn vị có liên quan có biện pháp xử lý nghiêm, dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm về sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trong vùng Di sản, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14/06/2019 về kết quả xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm theo các kiến nghị của Sở Du lịch. Trường hợp đối với các vụ việc sai phạm không xử lý dứt điểm theo quy định thì Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp với UBND tỉnh.

Anh Tú ( theo baotainguyenmoitruong.vn)