Tham vấn tổ chức lại, tái cơ cấu HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả thấp vùng đồng bằng sông Hồng

687

Ngày 21/5, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị tham vấn tổ chức lại, tái cơ cấu hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả thấp vùng đồng bằng sông Hồng. Đến dự có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh cùng lãnh đạo Liên minh HTX của 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 27/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 461 phê duyệt đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Tại quyết định này, Liên minh HTX Việt Nam được phân công thực hiện 8 nhiệm vụ cụ thể. Sau 2 năm triển khai, Liên minh HTX Việt Nam đã xây dựng, triển khai có hiệu quả chương trình hành động trong toàn hệ thống; thực hiện tốt công tác duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả của HTX, Liên hiệp HTX, trong đó có 500 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; tăng số lượng HTX thành lập mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX yếu kém.

Đồng thời tích cực triển khai công tác xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các HTX đã ngừng hoạt động. Năm 2017, số lượng HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đạt 4.400 HTX, chiếm 36% tổng số HTX nông nghiệp toàn quốc. Đến nay, tỷ lệ đạt 41%, tương đương hơn 5.600 HTX.

Đối với khu vực đồng bằng sông Hồng, tính đến hết năm 2018 có hơn 6.000 HTX và 18 liên hiệp HTX. Trong đó, có 532 HTX hoạt động hiệu quả thấp, bởi các nguyên nhân: quy mô sản xuất nhỏ lẻ, trình độ quản trị kém, cơ sở vật chất và trình độ sản xuất thấp, thiếu vốn, chất lượng sản phẩm không cao…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương án tái cơ cấu bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả của các HTX hoạt động hiệu quả thấp. Trong đó chỉ rõ một số phương án cụ thể như: Tổ chức lại và thành lập mới các HTX theo các ngành hàng chủ lực chuyên ngành theo lĩnh vực, hoàn thành việc chuyển đổi theo Luật HTX 2012, nâng tỷ lệ HTX liên kết tiêu thụ sản phẩm theo ngành hàng, phát triển liên hiệp HTX…

Thái Học – Anh Tuấn ( theo báo Ninh Bình)