Thành ủy Ninh Bình học tập, quán triệt, triển khai một số Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII)

242

Sáng 27/3, Thành ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết số 29, 30, 33, 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) cho các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; trưởng các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể thành phố; Thường trực Đảng ủy các xã, phường; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí báo cáo viên truyền đạt các nội dung cơ bản một số Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII, đó là các Nghị quyết: Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 (ngày 25/7/2018) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”; Nghị quyết 33 ngày 28/9/2018 về “Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia” và Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: các cấp ủy, địa phương, đơn vị cần tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết nói trên cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả; qua đó có nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược An ninh mạng quốc gia, Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xây dựng chương trình hành động các Nghị quyết, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của thành phố, góp phần nhanh chóng đưa nội dung các Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII) sớm đi vào cuộc sống.

Mai Lan- Trường Giang ( theo báo Ninh Bình)