Thống nhất phương án thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

244

Chiều 10/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất phương án thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.
Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố và một số nhà đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện đều là các dự án mà chủ đầu tư được lựa chọn thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Quá trình hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện dự án còn gặp một số vấn đề: Đối với các dự án có yêu cầu phải có nhà ở xã hội đều có quy mô nhỏ hơn 10ha, khi đấu giá chủ đầu tư đã đồng thời nộp cả tiền của quỹ đất nhà ở xã hội. Tuy nhiên, trong phương án đấu giá không đề cập quy định về nhà ở xã hội nên việc phân bổ nguồn thu còn vướng mắc khi xác định phần tiền dành cho nhà ở xã hội.

Các dự án trước khi đưa ra đấu giá chưa xác định rõ quy mô, tính chất các công trình hạ tầng kỹ thuật mà chủ đầu tư bắt buộc phải làm và trách nhiệm nghiệm thu, quyết toán, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý sử dụng, dẫn đến trường hợp sau khi được công nhận chủ đầu tư lập đề xuất chấp thuận chủ trương đối với các dự án hạ tầng chưa phù hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vấn đề xây dựng quỹ phát triển nhà ở xã hội, quỹ đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội, vấn đề xác định giá đất, vấn đề quyết toán tài chính và nghĩa vụ thuế trong quá trình thực hiện dự án nhà ở thương mại…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thạch đã khẳng định việc phát triển nhà ở xã hội là một chủ trương đúng đắn và nhân văn nhằm tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp trong xã hội có điều kiện sở hữu nhà ở.

Tuy nhiên, để phát triển nhà ở xã hội cũng cần có lộ trình và bước đi phù hợp với tình hình của địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các ngành tham mưu cho tỉnh thực hiện chính sách nhà ở thương mại, nhà ở xã hội; tăng cường công tác chủ trì, phối hợp kiểm tra giám sát về tiến độ, chất lượng công trình các dự án nhà ở thương mại đang có nhà đầu tư.

Đối với các huyện, thành phố, đồng chí đề nghị tính toán, bổ sung, lập quy hoạch nhà ở xã hội trên địa bàn cho phù hợp; kiểm tra đôn đốc các nhà đầu tư đã trúng đấu giá đất triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật môi trường; giám sát chủ đầu tư về thực hiện pháp luật đất đai. Sau khi có quy hoạch phát triển nhà ở xã hội, phối hợp các ngành, địa phương điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu xem xét có hay không việc thành lập quỹ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hồng Giang – Minh Đường ( theo báo Ninh Bình)