Thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2019

248

Năm 2019 Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma túy, với mục tiêu đề ra là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Ảnh internet

Triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế và làm giảm sự gia tăng người nghiện ma túy. Tập trung đấu tranh mạnh với các hành vi vận chuyển, mua bán và tàng trữ chất ma túy. Triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy; tổ chức hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; phấn đấu đảm bảo 100% người nghiện có hồ sơ quản lý. Giảm người nghiện ma tuý ngoài xã hội từ 5 đến 10%; triệt xóa 5% trở lên số điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý và không để phát sinh điểm nóng về ma túy.

Để đạt mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo đã phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương để thực hiện. Theo đó, Công an tỉnh thực hiện tốt vai trò thường trực về phòng, chống ma túy; tham mưu cho UBND tỉnh, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong kế hoạch phòng, chống ma tuý năm 2019.

Tham mưu chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2019. Huy động lực lượng đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy; tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm đối tượng mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy; kiên quyết triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy.

Phối hợp với chính quyền cơ sở, các ngành đẩy mạnh công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tại xã, phường, thị trấn. Làm tốt công tác quản lý đối tượng sau cai nghiện. Bộ CHQS tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị tham gia công tác phòng, chống ma túy. Thực hiện tốt chương trình quân dân kết hợp cai nghiện tại cộng đồng. Xây dựng một số mô hình điểm về tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Hướng dẫn triển khai đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện.

Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất thuốc phiện bằng Methadone. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực y, dược.

Phối hợp tổ chức xác định tình trạng nghiện cho người nghiện ma túy, phục vụ công tác đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc; phối hợp tổ chức thực hiện giảm tác hại của ma túy đến sức khỏe cộng đồng, lồng ghép các biện pháp giảm lây nhiễm HIV/ AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác qua đường tiêm chích ma túy.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và duy trì các mô hình phòng, chống ma túy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Phối hợp tổ chức giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho đội ngũ giáo viên, học sinh và tổ chức giảng dạy các nội dung về công tác phòng, chống ma túy trong các trường học.

Xây dựng phong trào “An toàn trường học”; phấn đấu không có học sinh nghiện ma túy hoặc tham gia hoạt động phạm tội về ma túy. Các sở: Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy; ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tham mưu cho chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Các Hội: Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân và Người cao tuổi thực hiện tốt công tác động viên hội viên tích cực tham gia phòng, chống ma túy. Nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy. Đoàn thanh niên làm tốt công tác phối hợp hành động phòng, chống ma tuý trong thanh niên.

Phân công đoàn viên, thanh niên tình nguyện đảm nhận quản lý, giúp đỡ, vận động người nghiện, người sau cai nghiện ở cộng đồng, phòng ngừa, hạn chế tái nghiện. Liên đoàn lao động tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy cho cán bộ, công nhân viên chức người lao động; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp “không có tệ nạn ma túy”. Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”.

Trần Dũng ( theo Báo Ninh Bình)