TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ MAI VĂN TIỆM

79

Cán bộ Lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Mai Văn Tiệm (bí danh: Hoàng Kim), sinh ngày 08/08/1921; quê quán: Thôn Danh Động, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Trú quán tại số nhà 76, đường Lương Văn Tụy, phố Nhật Tân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí tham gia cách mạng từ tháng 10 năm 1940.

– Từ năm 1940 đến cuối năm 1944 đồng chí hoạt động cách mạng tại địa phương, tham gian Hội Thanh niên phản đế xã; Bí thư Thanh niên cứu quốc; Bí thư Việt Minh xã.

– Trong thời gian tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945, đồng chí được giao phụ trách tiểu khu Lê Xá, huyện Gia Viễn.

– Từ năm 1945 đến tháng 8 năm 1946, đồng chí làm Phó Bí thư Việt Minh huyện Yên Khánh.

– Từ tháng 8 năm 1946 đến tháng 5 năm 1947 đồng chí tham gia Thường vụ Việt Minh huyện Kim Sơn. Từ tháng tháng 5 năm 1947 đến tháng 8 năm 1947 đồng chí làm Bí thư Huyện ủy, Chủ nhiệm Việt Minh huyện Kim Sơn.

– Từ tháng 9 năm 1947 đến tháng 4 năm 1948, đồng chí làm Bí thư Huyện ủy Gia Viễn.

– Từ tháng 5 năm 1948 đến tháng 10 năm 1948, đồng chí làm Bí thư Huyện ủy Gia Khánh (nay là huyện Hoa Lư).

– Từ tháng 11 năm 1948 đến tháng 11 năm 1949 đồng chí làm Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh ủy. Tháng 4 năm 1949 Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

– Từ tháng 11 năm 1949 đến tháng 5 năm 1950 Đồng chí công tác tại Khu ủy khu III, được Khu ủy khu III chỉ định vào Ban Kiểm tra Khu ủy.

– Từ tháng 5 năm 1950 đến tháng 5 năm 1951 Đồng chí được được điều về tham gia Tỉnh ủy tỉnh Hà Đông.

– Từ tháng 5 năm 1951 đến tháng 11 năm 1954 Đồng chí là cán bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Từ tháng 11 năm 1954 đến tháng 11 năm 1956, Đồng chí làm Trưởng phòng nghiên cứu, Ban Tôn giáo vận Trung ương.

– Từ cuối năm 1956 đến năm 1964, Đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, làm Bí thư Nông hội, Trưởng ban công tác nông thôn tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong giai đoạn này, Đồng chí đã theo học tại trường Đảng Nguyễn Ái Quốc.

– Từ tháng 10 năm 1964 đến tháng 3 năm 1976 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Ninh Bình kiêm Chủ nhiệm Ủy ban nông nghiệp tỉnh.

– Từ tháng 3 năm 1976 đến tháng 8 năm 1984 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lần lượt giữ các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam Ninh.

Đồng chí tham gia đại biểu Quốc hội các khóa IV, V, VI.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, năm 1984 Đồng chí được Đảng và Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Đồng chí về sống tại phố Hùng Vương, phường Phan Đình Phùng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Từ năm 1997, Đồng chí về sinh sống tại phố Nhật Tân, phường Tân Thành thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Do có nhiều công lao, thành tích, Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Theo Báo Ninh Bình