Yên Khánh: Nhiều cách làm sáng tạo thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

399

Năm 2016, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 140 về việc “Phân công cơ quan, đơn vị phụ trách, doanh nghiệp kết nghĩa với các xã, thị trấn có tính chất đặc thù”. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công 6 cơ quan, 17 doanh nghiệp của tỉnh phụ trách, kết nghĩa với 6 xã, thị trấn có tính chất đặc thù của huyện Yên Khánh, đó là: Khánh Vân, Khánh Lợi, Khánh Tiên, Khánh Hồng, Khánh Công và thị trấn Yên Ninh. Thực hiện Quyết định 140, Huyện ủy Yên Khánh đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, qua đó huy động các nguồn lực giúp các xã, thị trấn có tính chất đặc thù phát triển toàn diện.

Đường giao thông nông thôn ở xã Khánh Trung (Yên Khánh). Ảnh: Đức Lam

Xác định Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là điều kiện quan trọng giúp các xã, thị trấn có tính chất đặc thù vươn lên phát triển, ngay sau khi triển khai Quyết định, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh đã phân công các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, các cơ quan chuyên môn cùng ngành dọc với cơ quan phụ trách của tỉnh phụ trách xã, thị trấn thực hiện Quyết định 140 nhằm tăng cường sự lãnh đạo của huyện đối với xã và sự phối hợp giữa huyện với cơ quan của tỉnh phụ trách, doanh nghiệp kết nghĩa.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức các hội nghị làm việc với từng đơn vị đặc thù, qua đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Quá trình triển khai, huyện yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quyết định 140, nhất là xác định rõ phương châm “Xã (thị trấn) là chính, cơ quan phụ trách là quan trọng, doanh nghiệp là cần thiết”, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại của địa phương.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo đề xuất, kiến nghị của cơ sở và chương trình phối hợp của xã với cơ quan, đơn vị phụ trách, doanh nghiệp kết nghĩa; nhiều vướng mắc lớn đã được tháo gỡ. Trong 3 năm qua, huyện Yên Khánh đã tham mưu cho Tỉnh ủy thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp Trường THCS Khánh Công; đề xuất giải pháp hoàn thiện đường trục từ Khánh Thành đến Khánh Công; giải quyết xong 51/78 vụ việc vi phạm tồn đọng ở Khánh Vân; đề xuất các giải pháp phát triển các mô hình sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp ở Khánh Tiên, Khánh Công; hỗ trợ 11.700 tấn xi măng cho các xã để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, riêng thị trấn Yên Ninh cũng được hỗ trợ 1.100 tấn xi măng làm đường giao thông như các xã xây dựng nông thôn mới; triển khai hoàn thiện một số dự án chậm tiến độ tại xã Khánh Hồng; thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng khu trung tâm xã Khánh Lợi…

Thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự lãnh đạo của Huyện ủy Yên Khánh, các xã, thị trấn đặc thù và cơ quan, đơn vị phụ trách, doanh nghiệp kết nghĩa đã chủ động phối hợp triển khai kế hoạch thực hiện bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả cao, như: tổ chức tư vấn, giúp đỡ các xã thu hút đầu tư; đào tạo nghề; chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; giúp đỡ về công tác quy hoạch; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, xóm, phố, trường học, trạm y tế; giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn…, góp phần hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Sau 3 năm thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các xã, thị trấn có tính chất đặc thù của huyện Yên Khánh đã nhận được sự giúp đỡ khá toàn diện của các cơ quan phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng NTM. Những vấn đề ngay từ đầu được xác định là tính chất đặc thù của mỗi xã và thị trấn đã được tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực.

Tiêu biểu như ở Xã Khánh Hồng: Chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyển biến rõ rệt; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng NTM; cơ sở hạ tầng được nâng cấp, xã đạt chuẩn NTM năm 2016. Hay như ở xã Khánh Công: Từ một xã khó khăn nhất huyện Yên Khánh về phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông, giáo dục. Được sự tập trung lãnh đạo của tỉnh, huyện, sự giúp đỡ đặc biệt của cơ quan phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa, những khó khăn cơ bản về hạ tầng giao thông, giáo dục của xã đã được giải quyết, xây dựng thêm mô hình về sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Xã đạt chuẩn NTM năm 2017 và trong tương lai, xã Khánh Công sẽ là 1 trong những xã đi đầu của huyện xây dựng NTM kiểu mẫu.

Với sự trợ giúp tích cực từ cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, các xã, thị trấn đặc thù trên địa bàn huyện Yên Khánh đã có sự chuyển mình toàn diện. Năm 2016, xã Khánh Hồng đã đạt chuẩn nông thôn mới. Và chỉ 1 năm sau đó (năm 2017), các xã: Khánh Công, Khánh Vân, Khánh Lợi, Khánh Tiên đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần đưa huyện Yên Khánh về đích nông thôn mới vào năm 2018. Linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện, Yên Khánh đã và đang cùng với các địa phương khác trong tỉnh cho thấy Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao.

Minh Ngọc ( theo báo Ninh Bình)